Webinar Procjena vrijednosti nepokretnosti u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe opštine i iskustva iz dosadašnje prakse
Datum 09.12.2021. 18h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 09.12.2021.
Istekao je rok za prijavu

Tematski sadržaj webinara:

  • Zakonska regulativa i opštinski propisi vezani za predmetnu tematiku;
  • Mogući postupci u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa (javni oglas, neposredna pogodba, eksproprijacija…);
  • Ko vrši procjene nepokretnosti za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i od čega te nadležnosti zavise;
  • Primjeri iz dosadašnje prakse sa komentarima;
  • Diskusija.

Cilj webinara: Cilj webinara je sagledavanje zakonske regulative koju je neophodno poznavati u odnosu na promet opštinske i državne imovine koja se procjenjuje, kao i način postupanja i odgovornosti ovlašćenog procjenjivača u ovom poslu.

Kome je namijenjen webinar: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, privrednim subjektima koji se bave investiranjem u nekretnine, sudskim vještacima, zaposlenim u državnim i opštinskim organima koje gazduju nekretninama.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 9.12.2021.”

Sonja Ivanović
Sonja Ivanović, OP-N, REV, je iskusni procjenjivač nepokretnosti, član sekcije Nekretnina u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore. Od septembra 2001. godine je zapošljena kao samostalni savjetnik I u Sektoru tehničke pripreme i poslova evidencije nepokretnosti u Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorice. Od 2007. godine se kao ovlašćeni procjenjivač bavi procjenom vrijednosti nepokretnosti u različite svrhe, a od 2015. godine je postavljena za sudskog vještaka građevinske struke.
Posljednje aktuelnosti
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima