Nepravilnosti u radu

Po prijemu informacije o eventualnim nepravilnostima u radu članova, u smislu neprofesionalnog ponašanja, suprotno opštim etičkim načelima i principima, kao i uočenoj grešci koja znatno utiče na ishod svrhe za koju je rađena procjena, članovi podliježu disciplinskoj provjeri i verifikaciji od strane Disciplinske komisije.

IOPCG članovi su podložni disciplinskim mjerama (osim civilnih i kaznenih administrativnih kazni, predviđenih važećim zakonima).

Registrovani članovi IOPCG-a moraju:

  1. Poštovati pravilnik članstva i usvojeni etički kodeks
  2. Sprovoditi procjene u skladu sa standardima navedenim u pravilniku članstva i u Statutu

Informacije o gorenavedenom možete poslati na adresu: info@iopcg.me

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima