Upravni Odbor Instituta

Upravni odbor je organ koji upravlja Institutom između dvije sjednice Skupštine. Upravni odbor upravlja radom IOPCG-a u skladu sa Zakonom, Statutom Instituta i drugim aktima IOPCG-a. Upravni odbor ima minimum tri, a maksimum pet članova, od kojih dva odnosno tri člana bira Skupština a jednog, odnosno dva, osnivač. Predsjednik Upravnog odbora se bira između članova, većinom glasova. Mandat Upravnog odbora je pet godina i njegovi članovi mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj podnosi izvještaj najmanje jedanput godišnje.

Prof. dr Miloš Knežević
PREDSJEDNIK UO
Milovan Marković
ČLAN
mr Marko Nišavić
ČLAN
Mirza Redžepagić
ČLAN
mr Predrag Drecun
ČLAN
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima