Registar članova na dan 22.05.2024.
Sortiranje:
Ime Prezime Grad Poništi filter
Anita Adrović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije aadrovic96@gmail.com
+382 67 166 566
Grad Podgorica
Ajla Bećkanović
Kontakt informacije ajlawin1@gmail.com
Grad Podgorica
Aleksandar Labović
Kontakt informacije sasa.labovic80@gmail.com
Grad Podgorica
Aleksandar Vukićević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije sasa@montenegroprospects.com
+382 67 234 007
Grad Bar
Ana Cmiljanić
Kontakt informacije anci.cmiljanic@gmail.com
Grad Podgorica
Ana Kapetanović Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ana.ljesar@yahoo.com
+382 69 725 016
Grad Podgorica
Ana Todorović Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije todorovicana80@gmail.com
+382 67 256 067
Grad Podgorica
Anđela Pejović
Kontakt informacije bulatovicandjela@yahoo.com
Grad Podgorica
Andreja Mugoša Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije andreja1411@gmail.com
+382 69 579 211
Grad Podgorica
mr Anja Carapic Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije Anjacarapic88@gmail.com
+382 67 506 765
+382 67 506 765
Grad Podgorica
Balša Špadijer Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije balsact@t-com.me
+382 69 537 676
+382 67 537 676
Grad Podgorica
Dragan Nišavić
Sudski vještak
Kontakt informacije berzabar@t-com.me
Grad Bar
Branko Franeta
Kontakt informacije brankofraneta@gmail.com
Grad Budva
Biljana Bulatović Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije biljanab67@yahoo.com
+382 69 498 954
+382 69 498 954
Grad Herceg Novi
Boris Radulovic Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije pregonekretnine@gmail.com
+382 220 849
+382 63 276 444
Grad Podgorica
Boris Mašanović
Kontakt informacije boris.masanovic@gmail.com
Grad Cetinje
Branka Ostojić
Kontakt informacije ivanao@t-com.me
Grad Podgorica
Igor Golubović
Kontakt informacije budirmont@gmail.com
Grad Pljevlja
Danica Perišić Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije danica.perisic@aplusc.me
+382 69 517 789
Grad Kotor
Danijela Miković
Kontakt informacije mikovicdanijela@gmail.com
Grad Budva
Danilo Jovanovic
Kontakt informacije office@leoestate.com
Grad Budva
Danka Kastratović
Sudski vještak
Kontakt informacije danka_kastratovic@yahoo.com
Grad Podgorica
Dejana Brković Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije dejana.brkovic@gmail.com
+382 69 834 241
Grad Podgorica
Dejan Đurđević
Kontakt informacije dejdjur@gmail.com
Grad Bar
mr Dejan Kastratović
Sudski vještak
Kontakt informacije kastratovic@yahoo.com
Grad Podgorica
Dejan Šinik Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije dejangi60@gmail.com
+382 67 211 342
Grad Herceg Novi
Dejan Zejak
Sudski vještak
Kontakt informacije zejakd@gmail.com
Grad Bijelo Polje
Dijana Petrović
Kontakt informacije dijanapetrovic@live.com
Grad Podgorica
Dijana Tripković Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije dijanapavicevic727@gmail.com
+382 68 896 341
+382 68 896 341
Grad Podgorica
Đoko Đurović
Sudski vještak
Kontakt informacije djdjurovic@gmail.com
Grad Bar
Dragan Damjanović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije dragan14@t-com.me
+382 67 321 036
+382 67 321 036
Grad Podgorica
mr Dragan Popovic Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije popovicdragan17@gmail.com
+382 68 456 883
Grad Niksic
Dragana Mrkela Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije dr.agana@yahoo.com
+382 67 287 883
Grad Podgorica
Dragan Mihailović
Kontakt informacije dramih1979@gmail.com
Grad Podgorica
Dragan Šubarić Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije draganms@t-com.me
+382 69 309 383
Grad Pljevlja
prof. dr Dragoljub Janković
Kontakt informacije dragoljub2008@gmail.com
Grad Podgorica
Dunja Nikčević
Kontakt informacije dunja.milojkovic@gmail.com
Grad Bar
Eldin Mucević Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije mucevic.e@gmail.com
+382 67 534 550
Grad Podgorica
Elma Radončić
Kontakt informacije elma.radon1988@gmail.com
Grad Podgorica
Filip Miloš Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije filip.j.milos@gmail.com
+382 69 214 952
Grad Podgorica
Gavrilo Vuković Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije gavrilo.91@hotmail.com
+382 67 418 420
Grad Podgorica
Srdjan Gojkovic
Kontakt informacije srdjangoj@gmail.com
Grad Podgorica
Enis Gusinjac
Kontakt informacije gusinjacenis@gmail.com
Grad Podgorica
Hanja Dedijer Radinović
Kontakt informacije hanjadr@t-com.me
Grad Podgorica
Iva Celebic
Kontakt informacije i.chelebic.fsj@gmail.com
Grad Podgorica
Igor Mičetić Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije igor.micetic91@gmail.com
+382 68 122 442
Grad Ulcinj
mr Ilija Glomazić
Kontakt informacije ilija94bd@hotmail.com
Grad Budva
Željka Vukadinovič
Sudski vještak
Kontakt informacije zeljka3011@yahoo.com
Grad Podgorica
Ivana Vukićević
Kontakt informacije is@t-com.me
Grad Bar
Ivan Dašić
Kontakt informacije ivan@montenegroprospects.come
Grad Podgorica
Ivan Mijović Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ivan.mijovic66@gmail.com
+382 69 328 932
Grad Podgorica
Ivan Nikić Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ivan.nikicc@yahoo.com
+382 67 609 418
Grad Podgorica
Jelena Milićević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije jelena8457@yahoo.com
+382 67 552 176
+382 67 552 176
Grad Herceg Novi
Jovan Šćepanović
Kontakt informacije scepanovicjovan09@gmail.com
Grad Podgorica
Jovan Marković Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije jovanmarkovic@t-com.me
+382 69 300 365
Grad Danilovgrad
Jovan Vojinović Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije jovan.vojinovic@bar.me
+382 69 033 755
Grad Bar
Katarina Papić
Kontakt informacije katarinaapapic94@gmail.com
Grad Nikšić
Kemal Delijić Ovlašćeni Procjenjivač (OP-M)
Procjena opreme
Kontakt informacije kemal@ac.me
+382 69 013 905
Grad Podgorica
Ksenija Mijović Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ksenijastanisic8@gmail.com
+382 69 799 359
+382 67 492 082
Grad Bar
Lara Dabanović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije lara.dabanovic@gmail.com
+382 67 224 945
+382 67 224 945
Grad Bar
Lidija Đekić Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ldekic@yahoo.com
+382 67 556 120
Grad Podgorica
Lidija Baković
Sudski vještak
Kontakt informacije urbanist_lidija@hercegnovi.me
Grad Herceg Novi
Lidija Martinović
Kontakt informacije idzo@hotmail.com
Grad Podgorica
Luka Kekovic
Kontakt informacije luka.kekovic@concordinvest.me
Grad Podgorica
Luka Perić
Kontakt informacije lukaperic2011@gmail.com
Grad Podgorica
Marija Savović Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije marija.savovic@berzabar.me
+382 69 893 293
Grad Podgorica
Marija Gajević
Kontakt informacije marija.gajevic3@gmail.com
Grad Podgorica
Marija Ivezić
Kontakt informacije marija.iveziic@gmail.com
Grad Podgorica
Marijana Radosavović Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije marijana_radosavovic@hotmail.com
+382 67 522 675
Grad Podgorica
Marijana Vreteničić Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vretenicicmarijana@yahoo.com
+382 67 611 811
Grad Bar
Marko Jovićević Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije jovicevic.marko5@gmail.com
+382 67 744 945
Grad Podgorica
Marko Knežević
Kontakt informacije markoknezevic123@gmail.com
Grad Podgorica
Marko Mijatovic
Kontakt informacije markomijatovic.77@gmail.com
Grad Podgorica
Marko Nišavić Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije marko.nisavic88@gmail.com
+382 67 585 888
Grad Podgorica
Marko Todorović
Kontakt informacije markotodorovic.ds@gmail.com
Grad Berane
Mašan Popović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije masan93@t-com.me
+382 41 234 642
+382 69 714 012
Grad Cetinje
mr Matija Mašković
Kontakt informacije mm@ampleksa.com
Grad Podgorica
Meho Toković
Kontakt informacije mehotokovic@gmail.com
Grad Bijelo Polje
Mia Dedić Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije mialjesar@yahoo.com
+382 67 308 835
Grad Podgorica
Milan Adžić Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije adzic.m@gmail.com
+382 69 351 231
+382 67 516 796
Grad Mojkovac
Milan Joksimović
Kontakt informacije milan.joksimovic984@gmail.com
Grad Podgorica
Milan Rakočević
Sudski vještak
Kontakt informacije milanrakocevic1212@gmail.com
Grad Podgorica
Milena Radulovic
Kontakt informacije raduloviconogost@t-com.me
Grad Nikšić
Milena Popović Đurović
Kontakt informacije milenapg@t-com.me
Grad Podgorica
Milena Živanović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije mnemilena86@gmail.com
+382 69 171 357
+382 67 235 176
Grad Podgorica
Milenko Popadić
Sudski vještak
Kontakt informacije milenko.popadic@hotmail.com
Grad Budva
mr Milica Vušurović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vusurovic.milica@gmail.com
+382 69 100 290
Grad Cetinje
Milica Adžić Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije adzic.milica.1994@gmail.com
+382 67 028 652
Grad Podgorica
Milica Drobnjak
Kontakt informacije drmilica@yahoo.com
Grad Podgorica
Milica Janković Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije jankovic_milica@hotmail.com
+382 69 498 385
Grad Podgorica
mr Miloš Gačević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije milosgacevic@hotmail.com
+382 69 463 164
Grad Podgorica
Milovan Vlahović
Kontakt informacije milovanvla111@gmail.com
Grad Kolašin
Milovan Marković Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N, OP-M)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Procjena opreme
Kontakt informacije milovan.markovic@t-com.me
+382 67 666 644
Grad Podgorica
Miodrag Glavatovic
Kontakt informacije miodragglavatovic@gmail.com
Grad Podgorica
mr Mira Cerovic
Sudski vještak
Kontakt informacije cerovic.mira@gmail.com
Grad Podgorica
Mirko Radulović
Kontakt informacije mirko.v.radulovic@gmail.com
Grad Podgorica
Mirza Redžepagić
Kontakt informacije mirza.pg@gmail.com
Grad Podgorica
Nada Vuckovic
Kontakt informacije nadalina.vuckovic@gmail.com
Grad Kotor
Nadežda Lučić Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije n.lucic@t-com.me
+382 69 383 207
Grad Podgorica
Nađa Laković
Kontakt informacije nadjalakovic@yahoo.com
Grad Petrovac
Nebojša Božović
Kontakt informacije nebojsa987@t-com.me
Grad Podgorica
Neda Grba Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije nedag89@gmail.com
+382 68 747 721
Grad Pljevlja
Nenad Nišavić Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije neknenoni@gmail.com
+382 67 216 829
Grad Danilovgrad
mr Nikola Vučević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije nikolavucevic6@gmail.com
+382 20 621 275
+382 67 495 681
Grad Podgorica
Nikola Ilić
Kontakt informacije nikola.ilic@gmail.com
Grad Podgorica
Nikola Vuletić
Kontakt informacije nikola.vuletic@live.com
Grad Podgorica
Nikola Nišavić
Kontakt informacije nisavicnikola97@gmail.com
Grad Podgorica
Nikola Perišić Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije perisicnikola81@yahoo.com
+382 67 191 195
Grad Nikšić
Nikola Vujošević Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije v.nikola@t-com.me
+382 67 214 554
Grad Podgorica
Nikoleta Pavićević Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije nbrankovic23.nb@gmail.com
+382 68 660 729
Grad Bar
Nikolina Tomas Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije nikolinatomas@yahoo.com
+382 69 068 007
+382 69 068 007
Grad Budva
Ognjen Jović Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ognjen.jovic@gmail.com
+382 63 211 253
+382 63 211 253
Grad Podgorica
Olivera Grahovac Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije olivera.grahovac@hotmail.com
+382 69 557 555
Grad Podgorica
Omer Bajraktari Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije omer.bajraktari@gmail.com
+382 69 270 074
Grad Ulcinj
Omer Markišić Recognised European Valuer (REV)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije invent@t-com.me
+382 67 631 788
Grad Podgorica
Perunika Kokić
Sudski vještak
Kontakt informacije djinakokic@gmail.com
Grad Podgorica
Petar Mirosavljević Ovlašćeni Procjenjivač (OP-M)
Procjena opreme
Kontakt informacije airperami1@yahoo.com
+381 60 844 40 18
Grad Beograd
Predrag Drecun Ovlašćeni Procjenjivač (OP-K)
Sudski vještak
Procjena kapitala
Kontakt informacije predragdrecun@gmail.com
+382 67 172 000
Grad Podgorica
Predrag Nikolić
Kontakt informacije predrag.nikolic@t-com.me
Grad Podgorica
Vesna Ivanović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije ivvesna@gmail.com
+382 32 325 933
+382 69 304 727
Grad Kotor
Prvoslava Klepo
Kontakt informacije sladja.klepo@gmail.com
Grad Podgorica
Radoica Vuković
Kontakt informacije rade@goldengroup.me
Grad Podgorica
Radovan Kujović
Kontakt informacije radovan@remontenegro.me
Grad Podgorica
Rajka Velimirović
Kontakt informacije rvelimirovic@t-com.me
Grad Podgorica
Rajna Vujosevic
Kontakt informacije boskovic_rajna@yahoo.com
Grad Podgorica
Sanela Ličina Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije sanelaculafic@gmail.com
+382 67 623 663
Grad Bar
mr Sanja Radović Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (Hons) (OP (Hons) - M, OP (Hons) - K)
Sudski vještak
Procjena opreme
Procjena kapitala
Procjena nekretnina
Kontakt informacije sanja.radovic@mvc-appraisal.com
+382 20 634 114
+382 67 240 074
Grad Podgorica
Slavoljub Todorović Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije todorovicslavoljub@t-com.me
+382 67 323 001
Grad Berane
Snežana Jovanić
Kontakt informacije snezanajovanic84@gmail.com
Grad Kotor
Sonja Ivanović Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije sivanovic017@gmail.com
+382 67 445 010
Grad Podgorica
Sonja Jeremić Recognised European Valuer (REV)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije suncesonja@gmail.com
+382 69 226 072
Grad Bar
prof. dr Srđan Šoškić
Kontakt informacije soskic.s@gmail.com
Grad Podgorica
Srđan Radnić Recognised European Valuer (REV)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije radnic_s@hotmail.com
+382 68 545 095
Grad Podgorica
Strahinja Pavlović Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije strahinja2000@yahoo.com
+382 67 542 458
Grad Podgorica
Tamara Bojović
Kontakt informacije tamara_bojovic@yahoo.com
Grad Nikšić
Tatjana Vuković Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije taske40@gmail.com
+382 31 342 534
+382 69 691 655
Grad Herceg Novi
Tanja Gomilanović
Kontakt informacije tanja.gomilanovic@lukabar.me
Grad Bar
Tanja Radović - Đurčić Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije tanjaradovic03@yahoo.com
+382 68 023 754
Grad Budva
Tatjana Šišević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije tanjasisevic@gmail.com
+382 69 232 234
Grad Bar
Tijana Manojlović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije tijana_manojlovic@yahoo.com
+382 68 681 468
Grad Nikšić
mr Uglješa Vučinić
Kontakt informacije uvucinic@yahoo.com
Grad Podgorica
Valentina Stanaj
Kontakt informacije valentina.stanaj@gmail.com
Grad Podgorica
Vesko Dedeić
Kontakt informacije veskodedeic@gmail.com
Grad Žabljak
Vesna Doderović Recognised European Valuer (REV)
Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vesnadoderovic@t-com.me
067 513 601
+382 69 202 323
Grad Podgorica
Violeta Otašević Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije violeta.otasevic.mne@gmail.com
+382 67 870 633
Grad Podgorica
Vladimir Ilić
Kontakt informacije vlado.ilic22@gmail.com
Grad Podgorica
Vladimir Mračević Ovlašćeni procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vladimir.mracevic@gmail.com
+382 69 574 777
+382 67 207 991
Grad Igalo
Milena Vlaisavljevic
Kontakt informacije milenagilo@gmail.com
Grad Podgorica
Vukašin Bojović Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vukasinbojovic05@gmail.com
+382 67 644 573
Grad Nikšić
Žana Pečurica Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije zanapecurica@gmail.com
+382 31 342 539
+382 67 313 233
Grad Herceg Novi
Željko Vidaković Procjenjivač Saradnik (PS-N)
Sudski vještak
Procjena nekretnina
Kontakt informacije vjestak.vidakovic@gmail.com
+382 68 000 067
Grad Podgorica
Zoran Avramović
Kontakt informacije zoran.plantaze@gmail.com
Grad Podgorica
Zorica Ilić Mračević Ovlašćeni Procjenjivač (OP-N)
Procjena nekretnina
Kontakt informacije zone.hn@gmail.com
+382 69 505 411
Grad Igalo
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima