Seminar Primjena komparativnog i troškovnog pristupa u procjeni vrijednosti mašina, postrojenja i opreme
Datum 05.07.2024. 13:00h - 16:30h
KPE bodovi
6
Kotizacija 140€ za članove 170€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 04.07.2024.
Istekao je rok za prijavu

Program predavanja:

  • Svrha procjene, pretpostavke i ograničenja procjene vrijednosti
  • Pristupi procjene tržišne vrijednosti mašina, postrojenja i opreme
  • Makro i mikro identifikacija opreme
  • Principi procjene primjenom komparativnog pristupa
  • Principi procjene primjenom troškovnog pristupa
  • Izvođenje zaključka o vrijednosti

Cilj edukacije:

  • Ovladavanje principima procjene vrijednosti mašina, postrojenja i opreme kroz primjenu komparativnog i troškovnog pristupa analize vrijednosti.

Kome je predavanje namijenjeno:

  • Procjeniteljima i sudskim vještacima iz oblasti mašinstva/procjene vrijednosti
  • Bankarskim službenicima koji koriste izveštaje o procjeni/Zaloga opreme
  • Službe finansija u okviru privrednih subjekata/Finansijsko izveštavanje

Za sve informacije obratite se putem mejla info@iopcg.me ili na broj telefona 020 266 380, mobilni 067 017 741.

Dr Marko Popović, RICS, dipl. maš. inž.
Ima 22 godine radnog iskustva u oblasti mašinstva, i to na poslovima konstruisanja, projektovanja i pripreme proizvodnje, kao i na poslovima procjene vrijednosti i stručnog vještačenja. Kao vanredni profesor, stalno je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu, i angažovan je na predmetima iz oblasti konstruisanja mašina i mašinskih elemenata. Do sada je objavio veći broj naučno-stručnih radova i 3 priručnika iz oblasti mašinstva, dok je kao glavni i odgovorni projektant učestvovao na izradi 20 glavnih projekata i većeg broja elaborata i stručnih studija iz oblasti proizvodnog mašinstva i tehnologije.
Po struci je diplomirani mašinski inženjer i doktor je tehničkih nauka, a posjeduje licencu odgovornog projektanta i licencu odgovornog izvođača radova. Kao predavač iz oblasti konstruisanja mašina i opreme povremeno je angažovan u Inženjerskoj komori Srbije.
Od 2007 godine, aktivno se bavi procjenom vrijednosti i izradom stručnih vještačenja iz oblasti mašinske tehnike, mehanizacije i proizvodnog mašinstva. Do danas je aktivno učestvovao u velikom broju procjena u privatnom i javnom sektoru u Srbiji, kao i u EU, za potrebe revizorskih kuća, banaka i osiguranja.
Od 2019 godine, posjeduje RICS sertifikat za procjenu mašina i opreme. Kao predavač iz oblasti procjene vrijednosti mašina i opreme, angažovan je u okviru ISO/IEC17024 sertifikacije procjenitelja za mašine i opremu u Srbiji. Od marta 2020. godine, stalni je član međunarodnog odbora TEGoVA-e za mašine i opremu, koji se bavi razvojem, pisanjem i praćenjem evropskih standarda za procjenu mašina i opreme (EVSB-PME).
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima