Webinar Pitanja i dileme kod primjene planskih dokumenata u postupku izrade procjene vrijednosti nepokretnosti
Datum 23.04.2024. 17:30h
Lokacija Online, putem Zoom aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.04.2024.
Prijavi se

Cilj predavanja je ukazati na značaj pravilnog određivanja planskog statusa i urbanističkih parametara koji su od značaja za procjenu vrijednosti nepokretnosti, u kontekstu trenutnog statusa planske dokumentacije i pratećih propisa, kroz karakteristične primjere.

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima,
  • Zaposlenim u državnim i opštinskim organima čija je nadležnost sprovođenje planskih dokumenata.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Pohađanje predavanja donosi 3 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 23.04.2024.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima