Webinar Pitanja i dileme kod primjene planskih dokumenata u postupku izrade procjene vrijednosti nepokretnosti
Datum 23.04.2024. 17:30h
Lokacija Online, putem Zoom aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.04.2024.
Istekao je rok za prijavu

Cilj predavanja je ukazati na značaj pravilnog određivanja planskog statusa i urbanističkih parametara koji su od značaja za procjenu vrijednosti nepokretnosti, u kontekstu trenutnog statusa planske dokumentacije i pratećih propisa, kroz karakteristične primjere.

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima,
  • Zaposlenim u državnim i opštinskim organima čija je nadležnost sprovođenje planskih dokumenata.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Pohađanje predavanja donosi 3 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 23.04.2024.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima