Webinar Procjena tržišne vrijednosti benzinskih pumpi
Datum 25.03.2021. 17h
Lokacija Online, putem Zoom aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 100€ za članove 150€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 25.03.2021.
Istekao je rok za prijavu

Usljed postojanja potrebe za procjenama benzinskih stanica u Crnoj Gori stvara se i potreba da profesionalni procjenjivači budu upoznati sa metodama i potrebnim parametrima za procjenu benzinskih stanica, obzirom da ova oblast nije dovoljno poznata na tržištu Crne Gore.

Cilj webinara: Upoznavanje polaznika sa osnovnim principima vrednovanja benzinskih pumpi. Na webinaru će biti riječi o pojmu i klasifikaciji benzinskih pumpi, kao i o osnovnim determinantama tržišne vrijednosti benzinskih pumpi.

Kome je namijenjen: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, bankarskim službenicima koji rade na hipotekarnim kreditima, sudskim vještacima, privrednim subjektima, opštinskim i državnim organima koji se bave nekretninama.

Pohađanje predavanja donosi 4 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

prof dr Muharem Karamujić
Profesor dr Muharem Karamujić angažovan je na višim akademskim pozicijama na Univerzitetu u Melbourne-u i Univerzitetu u Sarajevu. Prije toga radio je više od 15 godina u profesionalnom okruženju. Profesor Karamujić je regionalno prepoznati konsultant u oblastima vrednovanja imovine, bankarstva, upravljanja rizicima, finansijsko-ekonomske analize i modeliranja, ekonomske politike i razvoja strategije, upravljanja projektima, analitičkog marketinga itd.Među ostalim referencama profesora Karamujića, važno je napomenuti da posjeduje tri profesionalne licence, i to: BHPA / FBHPA: 01-F-F-003, RICS / MRICS: 5856167 i TEGoVA / REV-BA-BHPA-2024-1. Profesor Karamujić je objavljivao stručne radove u oblastima vrednovanja, finansija, bankarstva, stanovanja, procjene i upravljanja rizikom i imovinom. Njegovu najnoviju knjigu objavio je Pulgrave Macmillan, London: Pristupačnost stanovanju i mogućnost investiranja u stanovanje u Australiji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima