Webinar Primjer procjene vrijednosti kuće sa upotrebom automatizovanih procesa vrednovanja
Datum 31.05.2022. 17:30h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 120€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 31.05.2022.
Istekao je rok za prijavu

Cilj webinara:

Procjena nepokretnosti sa stanovišta primjene IVS i EVS standarda (sličnosti i razlike), ali i prikaz upotrebe digitalizacije i automatizacije u procesu procjenjivanja.

Kome je namijenjen:

Procjenjivačima nekretnina, bankarima, konsultantima, poreskim činovnicima i ostalim entitetima sa velikim portfolijom nekretnina.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 31.5.2022.”

mr Anton Kožar
Anton Kožar je diplomirani ekonomista koji je magistrirao 1991. godine na Univerzitetu u Ljubljani.

Karijeru je započeo u Komunalno-građevinskom preduzeću Tregrad Trebnje, gdje se detaljno upoznao sa problematikom građevinarstva i nekretnina.

U periodu od 1997. do 1999. je bio direktor Kapitalskog sklada d.d. (danas Kapitalsko društvo) i koautor je Bijele knjige (1997), koja je bila prva stručna podloga za penzionu reformu u Sloveniji 1999. godine.

U periodu od 2001-2007 je bio savjetnik predsjednika Privredne komore Slovenije, zadužen za ekonomsku analizu i finansijsko poslovanje. Od maja 2002 do juna 2007 je istovremeno bio i direktor Udruženja za poslovanje sa nekretninama u istoj komori (GZS).

Od 2004 do 2008 je bio predsjednik, a od 2010-2015 i potpredsjednik Slovenačkog udruženja nekretnina FIABCI, koji je dio međunarodne organizacije nekretnina FIABCI sa sjedištem u Parizu.

U periodu 2001-2014 je napisao veći broj članaka iz oblasti analize tržišta nekretnina ali je i uređivao 8 zbirki u periodu 2002-2009, koje su objavljivane u novembru svake godine, na godišnjem slovenačkom nekretninskom savjetu u Portorožu.

G-din Kožar je koautor knjige: Komentar Zakona o posredovanju nekretninama, koja je izdata 2003. godine. U mandatu 2011-2015 je bio član UO Zbornice za poslovanje sa nekretninama u okviru Privredne komore Slovenije i predsjednik Udruženja procjenjivačkih preduzeća.

U periodu 2004-2007 predavao je u Centru za poslovnu obuku (CPU) na pripremama za dobijanje licence za posrednika u prometu nekretnina, a 2004-2008 bio je u državnoj ispitnoj komisiji za dobijanje licence za agenta nekretnina, koju takođe posjeduje (br. 00712).

U periodu 2009-2012 predavao je u Obrazovnom zavodu Hera, Ljubljana, na dodatnoj obuci za agente nekretnina, oblasti procjene nepokretnosti, oblasti faktičkog i pravnog pregleda nekretnina i evropskom standardu za agente nekretnina.

Na visokoškolskom studijskom programu EKONOMIST, je u periodu 2009-2013 predavao dva predmeta Ekonomika poslovanja za upravljače nekretnina i Ekonomika posredovanja u prometu sa nekretninama, na Obrazovnom zavodu B&B u Kranju.

Licencu Ovlašćeni procjenjivač vrijednosti nekretnina je dobio na Slovenskom institutu za reviziju krajem 2006.

G-din Kožar je u periodu 2007-2022 stekao bogatu praksu pri procenjivanju nekretnina za rezidente i inostrane državljane. Od jula 2007 vodi Institut za nekretnine d.o.o. u Ljubljani.

2018. godine je postao počasni član SNZ FIABCI Slovenija.

Ministar za okolinu i prostor je imenovao g-dina Kožara u 2019. godini za člana Stručne komisije procjenjivanja za potrebe izvođenja Zakona o masovnom procjenjivanju nekretnina.
Posljednje aktuelnosti
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima