Sertifikacija OP Sertifikacija – Jesen 2021
Datum 25.11.2021.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 50€ za članove
Rok za prijavu je 11.10.2021.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Ovlašćeni procjenjivač da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 11.10.2021. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na našem sajtu. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste dostavili donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.
 • 25.11.2021. – Intervju – odbrana izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Datum koji je naznačen je okviran, svakako će biti u nedelji između 22. i 28. novembra, o čemu će svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biti na vrijeme obaviješteni.


Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača nekretnina (OP-N)

 1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u  procjeni imovine; 
  b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;
 1. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju nekretnina;
  b) je preduzelo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

3. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu nekretnina treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 6 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina;
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 15 procjena nekretnina u poslednje dvije godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjavaju ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
30.11.2023.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
08.12.2023.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
08.12.2023.
Procjena nekretnina
Seminar
Hotel Hilton, Podgorica
27.10.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica
27.10.2023.
Obuka
Podgorica, online
20.10.2023.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima