Sertifikacija OP Sertifikacija – Jesen 2021
Datum 25.11.2021.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 50€ za članove
Rok za prijavu je 11.10.2021.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Ovlašćeni procjenjivač da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 11.10.2021. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na našem sajtu. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste dostavili donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.
 • 25.11.2021. – Intervju – odbrana izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Datum koji je naznačen je okviran, svakako će biti u nedelji između 22. i 28. novembra, o čemu će svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biti na vrijeme obaviješteni.


Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača nekretnina (OP-N)

 1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u  procjeni imovine; 
  b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;
 1. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju nekretnina;
  b) je preduzelo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

3. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu nekretnina treba da pokaže Institutu da on/ona:
a) posjeduje 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 6 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina;
b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 15 procjena nekretnina u poslednje dvije godine;
c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
d) ispunjavaju ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima