Radionica MS Excel – Napredne tehnike Excel-a za procjenjivače 2023
Datum 20.04.2023. 17:30h
KPE bodovi
1
Procjena nekretnina
Kotizacija 40€ za članove 50€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 20.04.2023.
Istekao je rok za prijavu

Poludnevna obuka osnovnih i naprednih tehnika Excel-a prilagođena potrebama procjenjivača

MS Excel je jedan od najvažnijih alata za procjenjivače. Zbog toga nastavljamo seriju obuka vezano za primjenu Excel-a u svakodnevnom radu procenjivača.

Ova obuka se odnosi na napredne tehnike Excel-a koje će Vam omogućiti:

 • Da se jednostavno snalazite sa tabelama koje dobijete od drugih
 • Da povezujete podatke iz više tabela kreirajući nove
 • Efikasno analizirate dobijene podatke korišćenjem Pivot tabela

Sadržaj obuke:

Modul 1. Rad sa gotovim tabelama koje smo dobili od drugih (45 min)

Modul 2. Povezivanje podataka iz više tabela (45 min)

Modul 3. Analiza podataka kreiranjem pivot tabela (45 min)

Dodatni materijali koje smo obezbjedili za vas:

 • Prezentacija
 • Radna dokumenta koja se koriste tokom obuke
 • 10 malih Excel trikova – E-knjiga
 • 7 stvari koje treba da znate da radite u Excel-u – E-knjiga

Način rada
Laptop, MS Excel

Nakon obuke svi učesnici dobijaju prezentaciju kao i sve radne listove u Excel-u kroz koje se prolazi tokom obuke.

Pohađanje obuke donosi 1 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Bonus:

Ukoliko se polaznik prijavi i odsluša sve četiri radionice (Excel – osnovna i napredna radionica, Word – osnovna radionica i Power point – osnovna radionica) kao bonus i po cijeni ove četiri radionice dobija i:

#1. Video obuke Excel skraćenice

Ovo je obuka gdje smo u 9 modula i u oko 90 minuta napravili 30-ak video treninga vezano za Excel skraćenice. Grupisali smo ih tako da postoje skraćenice za formatiranje, za vremena i datume, za različite proračune i mnoge druge. Pored skraćenica sa tastature naučićete i brojne skraćenice koje će vam pomoći da na brži način uradite nešto u Excel-u.

(Vrijednost: 12€ – Za članove IOPCG koji pohađaju sve četiri radionice je besplatno)

#2. Video obuka Excel radionica Online

Ova je obuka koja sadrži 14 modula i traje oko 7 sati. Obuka sadrži sve što je potrebno da znate u Excel-u i pokriva stvari koje se rade tokom radionice uživo ali i određene module koji se ne mogu zbog vremenskog ograničenja preći tokom radionice uživo. Uz svaki od modula osim Excel vježbanja dobijate i plan implementacije što je korak po korak uputstvo kako da ponovite ono što ste naučili.

(Vrijednost: 27€ – Za članove IOPCG koji pohađaju sve četiri radionice je besplatno)

#3. Video obuka MS Word

Ova obuka sadržai 11 modula sa preko 50 video lekcija i sjajan je dopuna radionice uživo.

(Vrijednost: 12€ – Za članove IOPCG koji pohađaju sve četiri radionice je besplatno)

#4. Video obuka MS PowerPoint

Ova obuka sadrži 11 modula sa preko 40 video lekcija i sjajna je dopuna radionice uživo.

(Vrijednost: 12€ – Za članove IOPCG koji pohađaju sve četiri radionice je besplatno)

Detaljan sadržaj obuke:

Modul 1. Rad sa gotovim tabelama koje smo dobili od drugih (45 min)

U ovom modulu ćemo vam pokazati koje korake treba da preduzmete kada dobijete tabele na kojima su drugi radili. Na primjer, dobijete tabelu u kojoj su već popunjeni podaci i koju treba da očistite od duplikata te nakon toga nastavite da je popunjavate.

 • Kako pronaći duplikate i koje su moguće akcije kada ih pronađete
 • Kako pronaći gdje se nalaze formule
 • Kako pronaći koje sve ćelije direktno i indirektno ulaze u određenu formulu

Modul 2. Povezivanje podataka iz više tabela (45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete povezati podatke iz više tabela tako da dobijete novu tabelu sa svim potrebnim podacima. Na primjer, imate jednu tabelu u kojoj se nalaze serijski brojevi proizvoda i imena proizvoda i drugu tabelu u kojoj se nalazi prodaja nekih od tih proizvoda za tekući mjesec, a vi želite da povežete ove dvije tabele tako što ćete dodavati svakog mjeseca novu kolonu sa prodajom za taj mjesec.

 • Uslovi koji treba da se ispune da bi se povezali podaci iz više tabela i kako ih kreirati ukoliko ne postoje
 • Ukazivanje na najčešće greške koje se javljaju u ovim slučajevima i kako ih izbjeći
 • Korak po korak uputstvo za povezivanje podataka

Modul 3. Analiza podataka kreiranjem pivot tabela (45 min)

U ovom modulu ćemo pokazati na koji način možete brzo, ne koristeći formule, uz minimalnu mogućnost pojave greške, izvući zaključke iz velike količine podataka koristeći Pivot tabele. Pokazaćemo vam kako možete koristiti ovakvu vrstu tabela da bi prebrojali tekstualne podatke, kao što je, recimo, broj različitih proizvoda u okviru grupa proizvoda. Pokazaćemo vam na koji način možete da pronađete sve jedinstvene vrijednosti iz određene grupe podataka, gdje, na primjer, imate tabelu nakon popisa gdje ste redom unosili količine koje ste pronašli i sada treba da utvrdite koje ste sve proizvode popisali. Objasnićemo vam kako možete da grupišete podatke na osnovu određenih kriterijuma, gdje, na primjer, imate tabelu u kojoj vodite evidenciju o obilascima klijenata koji se nalaze u različitim gradovima, a želite da vidite koliko je bilo obilazaka u svakom od gradova.

 • Uslovi koje treba da ispune podaci da bi se mogla kreirati Pivot tabela
 • Korak po korak uputstvo za kreiranje Pivot tabele
 • Povezivanje Pivot tabela sa spoljašnjim izvorima podataka
 • Kreiranje Pivot tabele iz više izvora (više tabela)
 • Koršćenje podatak iz Pivot tabele u formulama
 • Primjena naprednih tehnika filtritanja i sortiranja
 • Primjena pivot tabela na konkretnim situacijama u kojima se objašnjava kada ih treba koristiti
Željko Popović
Željko Popović je osnivač kompanije Bobot-a.

Prethodnih 7 godina razvijao je različite alate u Excel-u, koji su mu pomagali u svakodnevnom radu.

Drži obuke iz Excel-a za pojedince i za kompanije, a neki od klijenata sa kojima je sarađivao u Crnoj Gori i Srbiji su: ExpoCommerce, Klikovac, Swiss Osiguranje, Uljarice Bačka, Rim Grupa, Adv Kancelarija JMV.

Osnivač je facebook stranice Excel radionica na kojoj možete pronaći kratke video tutorijale koje možete isprobati odmah nakon što ih pogledate.

Redovno piše blog zeljkopopovic.com na kome možete pronaći savjete vezano za produktivnost, lični razvoj i primjenu IT u svakodnevnom životu.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima