Radionica Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
Datum 23.03.2023. 18h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.03.2023.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

 • Ključni pojmovi (Porez na dohodak građana, procjena biznisa i kapitala, udjeli u kapitalu, prodaja udjela, ustupanje udjela).
 • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o privrednim društvima, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o metodologiji procjene imovine.
 • Metode procjene biznisa i kapitala.
 • Izbor metode procjene kapitala i udjela.
 • Osnovne karakteristike crnogorskog tržišta kapitala.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

 • Ko može vršiti procjenu biznisa i kapitala i/ili udjela u kapitalu.
 • Zašto su donesene izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
 • Kao odabrati adekvatnu metodu procjene.
 • Značaj uloge procjenjivača imovine (Nekretnina, Biznisa i Kapitala, Mašina, postrojenja i opreme).
 • Odnos imovine i kapitala društva.
 • Zašto se izmjene Zakona ne odnose na transakcije između pravnih lica.

Cilj webinara: Ukazati na značaj uloge procjenjivača imovine u procesu primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Ukazati na dileme prilikom odabira metode procjene. Definisati otvorena pitanja koja proizilaze iz reakcija stručne javnosti na izmjene Zakona.

Kome je namijenjen: 

 • Procenjivačima nekretnina, biznisa i kapitala koji su licencirani za procjenu biznisa i kapitala, kao i svim ostalim procjenjivačima koji su zainteresovani za dobijanje sertifikata procjenjivača biznisa i kapitala.
 • Službenicima Uprave poreza i carina.
 • Tužiocima i sudijama radi sticanja osnovnih znanja iz oblasti procjene biznisa i kapitala.
 • Preduzećima koja mijenjaju vlasničku strukturu.Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 23.3.2023.”

mr Predrag Drecun
mr Predrag Drecun je iskusni procjenjivač Kapitala, sudski vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je i jedan od vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, a takođe je član Upravnog odbora IOPCG-a. Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti finansija i računovodstva vodeći nekoliko komercijalnih banaka u Crnoj Gori. Trenutno radi kao sudski vještak, procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji i inostranstvu.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima