Radionica Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
Datum 23.03.2023. 18h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.03.2023.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

 • Ključni pojmovi (Porez na dohodak građana, procjena biznisa i kapitala, udjeli u kapitalu, prodaja udjela, ustupanje udjela).
 • Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o privrednim društvima, Zakon o računovodstvu, Pravilnik o metodologiji procjene imovine.
 • Metode procjene biznisa i kapitala.
 • Izbor metode procjene kapitala i udjela.
 • Osnovne karakteristike crnogorskog tržišta kapitala.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

 • Ko može vršiti procjenu biznisa i kapitala i/ili udjela u kapitalu.
 • Zašto su donesene izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.
 • Kao odabrati adekvatnu metodu procjene.
 • Značaj uloge procjenjivača imovine (Nekretnina, Biznisa i Kapitala, Mašina, postrojenja i opreme).
 • Odnos imovine i kapitala društva.
 • Zašto se izmjene Zakona ne odnose na transakcije između pravnih lica.

Cilj webinara: Ukazati na značaj uloge procjenjivača imovine u procesu primjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Ukazati na dileme prilikom odabira metode procjene. Definisati otvorena pitanja koja proizilaze iz reakcija stručne javnosti na izmjene Zakona.

Kome je namijenjen: 

 • Procenjivačima nekretnina, biznisa i kapitala koji su licencirani za procjenu biznisa i kapitala, kao i svim ostalim procjenjivačima koji su zainteresovani za dobijanje sertifikata procjenjivača biznisa i kapitala.
 • Službenicima Uprave poreza i carina.
 • Tužiocima i sudijama radi sticanja osnovnih znanja iz oblasti procjene biznisa i kapitala.
 • Preduzećima koja mijenjaju vlasničku strukturu.Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 23.3.2023.”

mr Predrag Drecun
mr Predrag Drecun je iskusni procjenjivač Kapitala, sudski vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je i jedan od vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, a takođe je član Upravnog odbora IOPCG-a. Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti finansija i računovodstva vodeći nekoliko komercijalnih banaka u Crnoj Gori. Trenutno radi kao sudski vještak, procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji i inostranstvu.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
08.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
06.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima