Online okrugli sto Fiskalizacija i procjenjivači
Datum 14.10.2021. 14h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
0
Procjena nekretnina
Kotizacija 0€ za članove
Rok za prijavu je 14.10.2021.
Istekao je rok za prijavu

Vlada Crne Gore donijela je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/2019, 73/2019 i 8/2021), kojim se uređuje postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga. Sprovođenje elektronske fiskalizacije u prometu ima za cilj:

  • Smanjenje sive ekonomije;
  • Povećanje budžetskog prihoda;
  • Borba protiv nelojalne konkurencije;
  • Podizanje svijesti građana o važnosti uzimanja računa;
  • Bolja kontrola komercijalnih transakcija između poreskih obveznika;
  • Povećanje poreske discipline:
  • Smanjenje poreskih prevara i utaja.

Uprava prihoda i carina je 16.12.2020. godine obezbijedila pristup produkcionom Samouslužnom Elektronskom Portalu (SEP), čime je omogućen postupak zvanične online registracije i pristup Sistemu elektronske fiskalizacije. Stoga, svaki poreski obveznik koji je obavezan da izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, obavezan je po navedenom zakonu da sprovodi postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, što znači da se svi izdati računi evidentiraju u bazi podataka Uprave prihoda i carina.

Kome je namjenjen:  Svim procjenjivačima vrijednosti imovine.

Cilj predavanja: Ovaj online okrugli sto ima za cilj da procjenjivačima približi primjenu elektronske fiskalizacije u prometu usluga koje pružaju, prilikom gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja usluge, ali i da procjenjivačima približi pravnu regulativu koja je obuhvaćena sistemom elektronske fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga.

Bojana Bajić, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Bojana Bajić je rukovodilac IT sektora u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, diplomirani inžinjer elektrotehnike
Od 1991. godine je prvim zaposlenjem u Sekretarijatu za razvoj Vlade Crne Gore, Sektoru za razvoj informacionih sistema, radno angažovana na poslovima informatizacije crnogorskog društva. Radni angažman je od prvog dana usmjeren na taj razvoj, od pionirskih aktivnosti programiranja za potrebe ključnih informacionih sistema Vlade Crne Gore i implementacije istih širom Crne Gore, početaka korišćenja prvih računara u svim crnogorskim opštinama i edukacije zaposlenih za njihovo korišćenje, do učestvovanja u realizaciji najvažnijih državnih projekata u oblasti digitalizacije, sa posebnim osvrtom na stvaranje uslova za elektronski identitet crnogorskih građana, interoperabilnost registara i informacionih sistema, objavljivanja podataka u otvorenom formatu i slobodan pristup digitalnim informacijama i dr. U cilju što veće primjene najboljih svjetskih praksi u oblasti digitalzacije u Crnoj Gori, u fokusu rada su koordiniranje i učestvovanje u kreiranju politike razvoja informatičkog društva u Crnoj Gori i primjeni savremenih tehnologija u svakodnevnom životu i radu.
Digitalizacija javne uprave je, s obzirom na vremenski period posvećen tom poslu obuhvatila rad na mnogim velikim informacionim sistemima državnih organa i organa državne uprave, koji je započet davne 1991 godine, razvojem informacionih sistema za registre građana i poreski sistem, uvođenjem tih informacionih sistema u crnogorske opštine u cilju digitalizacije javne uprave i pružanja kvalitetnijih usluga građanima i privredi. Kasnije su slijedili brojni veliki informacioni sistemi javne uprave, u čijoj realizaciji je dala doprinos, vodeći računa o održivosti tih informacionih sistema, uspostavljanja međusobne interoperabilnosti, otvorenosti i lake dostupnosti istih, kao i integracije u informacioni sistem javne uprave. Na realizaciji projekata sarađivala je sa Svjetskom bankom, UNDP-em, USAID-om, Delegacijom Evropske komisije.
Digitalizacija “by default” svrha je njenog višedecenijskog rada, vođenog stremljenjem da savremene tehnologije budu primjenjene u svakodnevnom životu naših građana, radu zaposlenih u javnoj upravi, na svim njenim nivoima, državnom i lokalnim, kao i da primjena tih tehnologija omogući benefite građanima u svakoj životnoj situaciji.
Ivan Bajić, Uprava prihoda i carina
Ivan Bajić Analitičar u odsjeku za elektronsku fiskalizaciju Uprave prihoda i carina Crne Gore.
Pohađao Osnovne akademske i specijalističke studije i Master akademski studijski program (Ekonomija javnog sektora) na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i zvanje Magistra ekonsmskih nauka stekao 2014.godine.
Radni angažman započeo u Poreskoj upravi Crne Gore na poslovima poreskog inspektora. Od avgustta 2021. godine angažman nastavljen u Odsjeku za elekotronsku fiskalizaciju Uprave prihoda i carina.

Angažovan kao član komisija radnih grupa:
1. Član Komisije za praćenje aktivnosti Projekta eFiskalizacije
2. Član Evaluacione komisije za otvaranje i vrednovanje prijava dospjelih na Poziv za izbor konsultantske firme za ''Konsultantske usluge za poslovne zahtjeve''
3. Član Radne grupe za uvođenje i praćenje sistema za elektronsku fiskalizaciju računa za potrebe projekta ''Reforma poreske administracije – dodatno finansiranje'' – Radni tim za poresku kontrolu
4. Član Evaluacione komisije za otvaranje i vrednovanje prijava dospjelih na Poziv za izbor konsultantske firme za ''Konsultantske usluge za kontrolu kvaliteta''
5. Član radnog tima za poresku kontrolu
6. Koordinator podtima za E-kontrolu u okviru projekta ''Modernizacije operativnih funkcija''
7. Član Evaluacione komisije za otvaranje i vrednovanje prijava dospjelih na Poziv za izbor konsultanta ''Viši savjetnik za elektronsku fiskalizaciju računa''
8. Autor tekstova u časopisima ’’Računovodstvo i revizija’’, predavač na stručnim seminarima, predavač na kongresu računovođa itd.
mr Sanja Radović, OP, REV, Institut ovlašćenih procjenjivača CG
mr Sanja Radović OP, REV, predsjednica Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, sa 20 godina iskustva na poslovima procjene vrijednosti nekretnina za različite svrhe procjene (hipotekarnih kredita, finansijskog izvještavanja, statusnih promjena firmi, transakcija, eksproprijacije, oporezivanja, sudskih vještačenja….).

Po zanimanju je diplomirani građevinski inženjer i magistar ekonomskih nauka. Osnivač je i direktor konsultantske firme DREAMY d.o.o. u Podgorici. Posjeduje međunarodni sertifikat za procjenu imovine (REV), sertifikat Ovlašćenog procjenjivača za procjenu vrijednosti nekretnina, državne licence za projektovanje, reviziju, nadzor i rukovođenje građenja. Stalni je sudskih vještak u oblasti građevinarstva i procjene vrijednosti nepokretnosti.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima