Webinar Diskontna stopa u 2022. godini – Krize i Inflacija – EVS 2020, novi proračuni, Excel modeli
Datum 29.08.2022. 17:30h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 29.08.2022.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

 • Ključni pojmovi (prinos, diskontna stopa, stopa kapitalizacije, novac i kapital, trošak kapitala)
 • Pravilnik o metodologiji procjene vrijednosti imovne i EVS 2020 o diskontnoj stopi i kako ih koristiti u izvještaju o procjeni
 • Proračun diskontne stope iz tržišnih podataka (transakcija) – Metoda kapitalizacije i DCF metoda (Excel @solver)
 • Proračun diskontne stope Metodom nadogradnje (zidanja – Build up)
 • Proračun diskontne stope iz standardnog i modifikovanog CAPM modela
 • Diskonta stopa u uslovima post pandemije COVID-19, ukrajinske krize i inflacije.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

 • Kako pravilno razumjeti finansijske pojmove u radu sa diskontnom stopom
 • Kako razumjeti odrednice diskontne stope iz Pravilnika o procjeni vrijednosti imovine i EVS standarda?
 • Kao primijeniti Pravilnik i EVS u određivanju diskontne stope
 • Kako uočiti na koji način izračunati diskontnu stopu u zavisnosti od raspoloživih podataka
 • Kako objasniti određivanje diskontne stope u izvještaju o procjeni
 • Kako uočiti uticaje trendova na tržište nekretnina a time i na diskontnu stopu
 • Kako utvrditi diskontnu stopu u uslovima inflacije

Cilj webinara: Upoznavanje sa specifičnostima utvrđivanja diskontnih stopa u aktuelnim uslovima, kao i unapređenje znanja i vještina u određivanju diskontnih stopa kod primjene diskontne stope u procjeni vrijednosti.

Kome je namijenjen: 

 • Procenjivačima nekretnina, opreme i kapitala,
 • Korisnicima procjena nekretnina, opreme i kapitala
 • Onima koji se u svom poslu susreću sa problematikom procjene vrijednosti nekretnina, opreme i kapitala,
 • Finansijskim analitičarima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 29.8.2022.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima