Webinar Diskontna stopa u 2022. godini – Krize i Inflacija – EVS 2020, novi proračuni, Excel modeli
Datum 29.08.2022. 17:30h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 29.08.2022.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

 • Ključni pojmovi (prinos, diskontna stopa, stopa kapitalizacije, novac i kapital, trošak kapitala)
 • Pravilnik o metodologiji procjene vrijednosti imovne i EVS 2020 o diskontnoj stopi i kako ih koristiti u izvještaju o procjeni
 • Proračun diskontne stope iz tržišnih podataka (transakcija) – Metoda kapitalizacije i DCF metoda (Excel @solver)
 • Proračun diskontne stope Metodom nadogradnje (zidanja – Build up)
 • Proračun diskontne stope iz standardnog i modifikovanog CAPM modela
 • Diskonta stopa u uslovima post pandemije COVID-19, ukrajinske krize i inflacije.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

 • Kako pravilno razumjeti finansijske pojmove u radu sa diskontnom stopom
 • Kako razumjeti odrednice diskontne stope iz Pravilnika o procjeni vrijednosti imovine i EVS standarda?
 • Kao primijeniti Pravilnik i EVS u određivanju diskontne stope
 • Kako uočiti na koji način izračunati diskontnu stopu u zavisnosti od raspoloživih podataka
 • Kako objasniti određivanje diskontne stope u izvještaju o procjeni
 • Kako uočiti uticaje trendova na tržište nekretnina a time i na diskontnu stopu
 • Kako utvrditi diskontnu stopu u uslovima inflacije

Cilj webinara: Upoznavanje sa specifičnostima utvrđivanja diskontnih stopa u aktuelnim uslovima, kao i unapređenje znanja i vještina u određivanju diskontnih stopa kod primjene diskontne stope u procjeni vrijednosti.

Kome je namijenjen: 

 • Procenjivačima nekretnina, opreme i kapitala,
 • Korisnicima procjena nekretnina, opreme i kapitala
 • Onima koji se u svom poslu susreću sa problematikom procjene vrijednosti nekretnina, opreme i kapitala,
 • Finansijskim analitičarima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 29.8.2022.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
08.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
06.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima