Investiciona analiza na finansijskim tržištima – kamate, prinosi i vrednovanje hartija od vrijednosti

pogledaj unutra
Cijena: 35€, za članove 20€

Knjigu Evropskih standarda procjenjivanja – EVS 2020 možete platiti gotovinom u IOPCG kancelariji ili elektronski, uplatom na broj IOPCG žiro-računa: 510-71395-31, nakon čega knjigu možete preuzeti u kancelariji Instituta, na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 65 u Podgorici.

Više informacija i detalja mogu se dobiti putem telefona (020) 634 114, mob: 067 017 741, e-mail: info@iopcg.me

Poruči publikaciju

Ova knjiga nastala je iz dugogodišnjeg iskustva iz predavanja finansijske grupe predmeta na nekoliko univerziteta. Koncept knjige ogleda se u praktičnoj primjeni savremenih znanja iz finansija na finansijskim tržištima. Uz minimalni teorijski prikaz, fokus je dat na razumijevanju suštine investiranja u različite vrste hartija od vrijednosti kroz primjere iz prakse. Finansijska tržišta danas predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata aktivnosti u ekonomiji, potiskujući u drugi plan ostale segmente. Razvijene zemlje imaju veliku korist od efikasnosti funkcionisanja njihovih finansijskih sistema, posebno u uslovima gobalizacije, koji obezbjeđuje izuzetnu mobilnost, pokretljivost i lociranje finansijskih sredstava gdje su prinosi najveći.

Knjiga predstavlja praktičan pristup primjene osnovnih i naprednih proračuna u finansijama. Ovaj praktikum polazi od osnovnih relacija u finansijama i prikazuje najčešće korišćene jednačine u raznim proračunima vezano za kamate, prinose, te cijene i druge elemente proračuna raznih hartija od vrijednosti. Proračune prate osnovne karakteristike finansijskih instrumenata tržišta novca i kapitala sa komentarom dobijenih rezultata.

Struktura i stil knjige prilagođeni su edukativnom procesu tako da omogućavaju početnicima da lakše savladaju pojedine segmente finansija vezanih za finansijske instrumente i tržišta. Isto tako, iskusniji učesnici na finansijskom tržištu, koji koriste napredne softverske alate u svom radu, iz proračuna koji su detaljno opisani kroz razne finansijske jednačine, mogu postići veći stepen razumijevanja rada sa finansijskom aktivom.

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima