Webinar Značaj i uticaj procjene vrijednosti imovine na kvalitet finansijskog izvještavanja
Datum 15.02.2024. 17:30h
Lokacija
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 15.02.2024.
Istekao je rok za prijavu

U okviru saradnje sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) organizuje se webinar na temu “Značaj i uticaj procjene vrijednosti imovine na kvalitet finansijskog izvještavanja”

Program webinara:

  • Uvod u procjenu imovine i njen uticaj na finansijsko izvještavanje
  • Osnovni principi MRS 1-  Prezentacija
  • Veza između procjene i kvaliteta finansijskih izvještaja
  • Detalji i specifičnosti MRS 16- Nekretnine, postrojenje i oprema
  • Primjena MRS 16 u procjeni imovine
  • Knjiženje procjene i uticaj na finansijske izvještaje

Cilj webinara:

Cilj ove edukacije je da se polaznici upoznaju sa značajem procjene imovine na kvalitet finansijskog izvještavanja, sa posebnim naglaskom na uticaj procjene na finansijske iskaze i pokazatelje poslovanja.

Kome je namijenjen webinar: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina, biznisa i kapitala i mašina postrojenja i opreme
  • Sudskim vještacima
  • Stečajnim upravnicima
  • Zaposlenim u finansijskim institucijama, privrednim društvima i državnim organima koji upravljaju nepokretnostima i drugom imovinom u svom portfelju

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 15.02.2024.”

Anastasija Boljević
Anastasija Boljević je u dipolomirala u Podgorici na Ekonomskom Fakultetu i završila prvi master iz oblasti finansija i bankarstva a druge master studije je završila u Frankfurtu (Frankfurt School of Finance and Management) iz oblasti razvojnih finansija. Anastasija je član ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) u statusu FCCA. Posjeduje licencu Ovlašćenog revizora (Ministarstvo finansija Crne Gore), Ovlašćenog javnog računovođe (Savez računovođa i revizora Srbije), Ovlašćenog procjenjivača (ISRCG – član IVSC) i sudskog vještaka ekonomsko- finansijske struke (Ministarstva pravde Crne Gore). Od 2008. godine radi u Odjeljenju revizije u revizorskoj kući KPMG gdje je bila odgovorna za pružanje usluga revizije i uvjeravanja. Od sredine 2012. godine počinje da rukovodi finansijama u mikro finansijskoj instituciji Alter Modus d.o.o., a od 2014. godine direktno rukovodi službom IT-ja - kasnije objedinjene u sektor Finansija i IT-ja. Od 2018. godine član je Odbora direktora revizorske kuće Crowe MNE d.o.o., Podgorica. Od sredine 2020. godine pridružuje se Institutu sertifikovanih računovođa Crne Gore gdje je izabrana za Generalnog sekretara, sa početkom mandata od januara 2021. godine. Deo je liderskog tima Međunarodne federacije računovođa (IFAC) zaduženog za ulogu profesionanih računovođa u biznisu sa početkom mandata od 2022. godine. Govori tečno engleski i njemački jezik, udata je i majka je troje djece.
Mihailo Vukosavljević
Mihailo Vukosavljević je svoje akademsko obrazovanje stekao na Univerzitetu „Mediteran“ u Podgorici, gde je završio osnovne studije iz oblasti finansijskog menadžmenta, kao i specijalističke studije iz računovodstva i revizije. Njegova profesionalna zvanja uključuju "Revizor", izdato od strane Ministarstva finansija, "Sertifikovani računovođa", kao i specijalističke licence "Forenzički računovođa" i "Ovlašćeni procjenjivač za ekonomsku vrijednost preduzeća", izdate od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore. Od 2016. godine je zaposlen u Institutu sertifikovnaih računovođa Crne Gore, a sada je na poziciji izvršnog direktora pravnog lica „Računovođa“ doo, koje je u vlasništvu ISRCG i registrovano je za izdavaštvo stručnog časopisa i literature iz oblasti računovodstva i revizije. Kod ISRCG, bio je angažovan i predavač u raznim oblastima među kojima je i izrada studija o transfernim cijenama. Svoje iskustvo u reviziji sticao je i razvijao kroz angažovanje u društvu za reviziju Omega d.o.o., gdje je i danas angažovan. Tokom svoje karijere, prošao je niz specijalizovanih treninga i obuka iz oblasti računovodstva, revizije, poreza, kao i procjena vrijednosti imovine, uključujući i Mini MBA program kod PricewaterhouseCoopers. Takođe, učestvovao je u brojnim međunarodnim obukama organizovanim od strane prestižnih međunarodnih organizacija.
Posljednje aktuelnosti
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima