Radionica Utvrđivanje i primjena urbanističkih parametara za potrebe izrade izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretnosti
Datum 25.04.2023. 17:30h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 25.04.2023.
Istekao je rok za prijavu

Program radionice:

Određivanje položaja nekretnine u okviru planske dokumentacije i planirane namjene površina kao i određivanje karakteristika katastarske parcele sa aspekta prethodno utvrđenog planskog statusa primjenom programa Auto CAD.

Cilj radionice: 

Ukazati na važnost poznavanja i pravilnog korišćenja programa Auto CAD kao instrumenta za potrebe preciznog utvrđivanja planskog statusa određene nekretnine/njenih djelova i mogućnosti njene valorizacije sa aspekta urbanističkih odrednica, što direktno utiče na kvalitet izrade procjene vrijednosti.

U okviru ove radionice, biće prikazan postupak određivanja planskog statusa određene nekretnine/zemljišta u nekoliko koraka, od identifikacije u okviru katastarskog operata do utvrđivanja urbanističkih parametara, sve to podržano karakteristčnim primjerima.

Neophodno je da polaznici imaju instaliran Auto CAD na svojim laptopovima/računarima, kako bi mogli da aktivno učestvuju.

Za one koji ne mogu fizički prisustvovati radionici, moći će istu pratiti “online”.

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 25.4.2023.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima