Radionica Utvrđivanje i primjena urbanističkih parametara za potrebe izrade izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretnosti
Datum 25.04.2023. 17:30h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 25.04.2023.
Istekao je rok za prijavu

Program radionice:

Određivanje položaja nekretnine u okviru planske dokumentacije i planirane namjene površina kao i određivanje karakteristika katastarske parcele sa aspekta prethodno utvrđenog planskog statusa primjenom programa Auto CAD.

Cilj radionice: 

Ukazati na važnost poznavanja i pravilnog korišćenja programa Auto CAD kao instrumenta za potrebe preciznog utvrđivanja planskog statusa određene nekretnine/njenih djelova i mogućnosti njene valorizacije sa aspekta urbanističkih odrednica, što direktno utiče na kvalitet izrade procjene vrijednosti.

U okviru ove radionice, biće prikazan postupak određivanja planskog statusa određene nekretnine/zemljišta u nekoliko koraka, od identifikacije u okviru katastarskog operata do utvrđivanja urbanističkih parametara, sve to podržano karakteristčnim primjerima.

Neophodno je da polaznici imaju instaliran Auto CAD na svojim laptopovima/računarima, kako bi mogli da aktivno učestvuju.

Za one koji ne mogu fizički prisustvovati radionici, moći će istu pratiti “online”.

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 25.4.2023.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima