Radionica Upotreba Excel alata u Procjeni vrijednosti imovine
Datum 07.06.2023. 17:30h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 07.06.2023.
Istekao je rok za prijavu

Radionica će omogućiti polaznicima:

 • Kako postaviti svoju bazu podataka i formatirati je za lak unos podataka.
 • Da savladaju primjenu Excelovih ugrađenih funkcija za razne proračune tokom izrade izvještaja o procjeni vrijednosti imovine.
 • Efikasniji rad na procjeni.
 • Lakše rješavanje problema proračuna procjene.
 • Da dobiju tačne rezultate.
 • Uštedu vremena na izradi izvještaja o procjeni.
 • Kvalitetnije sastavljanje izvještaja o procjeni vrijednosti imovine.

Sadržaj radionice:

Polaznici će savladati primjenom 30 Excelovih funkcija i drugih alata:

 • Kako izračunati sadašnju vrijednost projektovanog gotovinskog toka uključujući i kada se projektuje različit datumski raspored gotovinskog  toka (NPV I XNPV).
 • Kako izračunati prinos investicije i kada se projektuje različit datumski raspored gotovinskog toka (IRR i XIRR).
 • Kako izračunati sadašnju i buduću vrijednost jednokratnog iznosa i anuiteta (FV i PV).
 • Kako izračunati kreditni anuitet i kada su otplate vremenski različito raspoređene (PMT i IPMT).
 • Kako izračunati amortizaciju (otplate) kredita uz automatsko podešavanje zavisno od dužine otplate sa njenom strukturom (rate i kamate).
 • Kako izračunati amortizaciju (depresijaciju) osnovnog sredstva (DB).
 • Kako izračunati zbir dugog niza tržišnih podataka (brojeva), zbir  samo određenih brojeva u nizu, prosjek i uslovni prosjek niza podataka (SUM, SUMIF I AVERAGE i AVERAGEIF).
 • Kako izračunati zbir ćelija sa podacima pod različitim uslovima (COUNT, COUNTA I COUNIF).
 • Kako izračunati ciljanu vrijednost na osnovu podataka i proračuna iz ćelija u radnom listu (Solver).
 • Kako primijeniti uslove u različitim formulama (IF).

Takođe, polaznici će savladati:

 • Kako samo određene podatke unositi u radni list i kako uraditi listu validacije (VALIDATION).
 • Kako u ćelije sa podacima unijeti prateći tekst.
 • Kako uslovno formatirati ćelije u radu sa podacima (CONDITIONAL FORMATING).

Na radionici se radi na konkretnim primjerima iz prakse. Polaznici dobijaju fajl sa Excel primjerima.

Polaznici trebaju da donesu laptopove i da su upoznati sa osnovnim radnjama u Excel-u.

Kome je namijenjena: 

 • Procenjivačima nekretnina, biznisa i kapitala, mašina, postrojenja i opreme
 • Onima koji se u svom poslu susreću sa problematikom procjene vrijednosti imovine,
 • Finansijskim analitičarima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 7.6.2023.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima