Radionica Upotreba Excel alata u Procjeni vrijednosti imovine
Datum 07.06.2023. 17:30h
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 07.06.2023.
Istekao je rok za prijavu

Radionica će omogućiti polaznicima:

 • Kako postaviti svoju bazu podataka i formatirati je za lak unos podataka.
 • Da savladaju primjenu Excelovih ugrađenih funkcija za razne proračune tokom izrade izvještaja o procjeni vrijednosti imovine.
 • Efikasniji rad na procjeni.
 • Lakše rješavanje problema proračuna procjene.
 • Da dobiju tačne rezultate.
 • Uštedu vremena na izradi izvještaja o procjeni.
 • Kvalitetnije sastavljanje izvještaja o procjeni vrijednosti imovine.

Sadržaj radionice:

Polaznici će savladati primjenom 30 Excelovih funkcija i drugih alata:

 • Kako izračunati sadašnju vrijednost projektovanog gotovinskog toka uključujući i kada se projektuje različit datumski raspored gotovinskog  toka (NPV I XNPV).
 • Kako izračunati prinos investicije i kada se projektuje različit datumski raspored gotovinskog toka (IRR i XIRR).
 • Kako izračunati sadašnju i buduću vrijednost jednokratnog iznosa i anuiteta (FV i PV).
 • Kako izračunati kreditni anuitet i kada su otplate vremenski različito raspoređene (PMT i IPMT).
 • Kako izračunati amortizaciju (otplate) kredita uz automatsko podešavanje zavisno od dužine otplate sa njenom strukturom (rate i kamate).
 • Kako izračunati amortizaciju (depresijaciju) osnovnog sredstva (DB).
 • Kako izračunati zbir dugog niza tržišnih podataka (brojeva), zbir  samo određenih brojeva u nizu, prosjek i uslovni prosjek niza podataka (SUM, SUMIF I AVERAGE i AVERAGEIF).
 • Kako izračunati zbir ćelija sa podacima pod različitim uslovima (COUNT, COUNTA I COUNIF).
 • Kako izračunati ciljanu vrijednost na osnovu podataka i proračuna iz ćelija u radnom listu (Solver).
 • Kako primijeniti uslove u različitim formulama (IF).

Takođe, polaznici će savladati:

 • Kako samo određene podatke unositi u radni list i kako uraditi listu validacije (VALIDATION).
 • Kako u ćelije sa podacima unijeti prateći tekst.
 • Kako uslovno formatirati ćelije u radu sa podacima (CONDITIONAL FORMATING).

Na radionici se radi na konkretnim primjerima iz prakse. Polaznici dobijaju fajl sa Excel primjerima.

Polaznici trebaju da donesu laptopove i da su upoznati sa osnovnim radnjama u Excel-u.

Kome je namijenjena: 

 • Procenjivačima nekretnina, biznisa i kapitala, mašina, postrojenja i opreme
 • Onima koji se u svom poslu susreću sa problematikom procjene vrijednosti imovine,
 • Finansijskim analitičarima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Radionica 7.6.2023.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima