Webinar Specifični slučajevi nekretnina za procjenjivanje
Datum 11.07.2023. 17:30h
Lokacija Podgorica, online
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 11.07.2023.
Istekao je rok za prijavu

Webinar će omogućiti polaznicima da imaju uvid u:

  • Prezentaciju specifičnih slučajeva nekretnina koje se procjenjuju i dilema sa kojima se procjenjivači mogu susresti prilikom izrade izvještaja.
  • Kakav je uticaj različitih tereta i ograničenja na tržišnu vrijednost nekretnine?
  • Šta je funkcionalna cjelina a šta ne?
  • Kako posmatrati objekte u izgradnji koji su upisani u LN prije završetka, tj. tehničkog prijema?
  • Procjenivanje objekata iz posjedovnih listova.
  • Energetska efikasnost objekata, klimatske promjene (poplave i požari) i njihov uticaj na buduće kreditne aktivnosti u vezi kolaterala.  

Na webinaru će se raditi na konkretnim primjerima iz prakse.

Kome je namijenjen: 

  • Procenjivačima nekretnina,
  • Onima koji se u svom poslu susrijeću sa problematikom procjene vrijednosti imovine,
  • Sudskim vještacima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 11.7.2023.”

Gdin Eldin Mucević
Eldin Mucević ima višegodišnje profesionalno iskustvo u poljima projektnog menadžmenta, program menadžmenta, monitoringa i procjene nekretnina. Učestvovao je u brojnim projektima u Crnoj Gori koji su sprovedeni od strane humanitarnih i međunarodnih organizacija (Danish refugee council, CHF, USAID). Zadnjih 15 godina u bankarskom sektoru na rukovodećim mjestima u odjeljenjima za upravljanje imovinom i procjenu nepokretnosti. U zadnjih nekoliko godina učestvovao u izradi više stotina procjena i kontroli više hiljada procjena u banci.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
08.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
06.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima