Webinar Specifični slučajevi nekretnina za procjenjivanje
Datum 11.07.2023. 17:30h
Lokacija Podgorica, online
KPE bodovi
2
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 11.07.2023.
Istekao je rok za prijavu

Webinar će omogućiti polaznicima da imaju uvid u:

  • Prezentaciju specifičnih slučajeva nekretnina koje se procjenjuju i dilema sa kojima se procjenjivači mogu susresti prilikom izrade izvještaja.
  • Kakav je uticaj različitih tereta i ograničenja na tržišnu vrijednost nekretnine?
  • Šta je funkcionalna cjelina a šta ne?
  • Kako posmatrati objekte u izgradnji koji su upisani u LN prije završetka, tj. tehničkog prijema?
  • Procjenivanje objekata iz posjedovnih listova.
  • Energetska efikasnost objekata, klimatske promjene (poplave i požari) i njihov uticaj na buduće kreditne aktivnosti u vezi kolaterala.  

Na webinaru će se raditi na konkretnim primjerima iz prakse.

Kome je namijenjen: 

  • Procenjivačima nekretnina,
  • Onima koji se u svom poslu susrijeću sa problematikom procjene vrijednosti imovine,
  • Sudskim vještacima i dr.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 11.7.2023.”

Gdin Eldin Mucević
Eldin Mucević ima višegodišnje profesionalno iskustvo u poljima projektnog menadžmenta, program menadžmenta, monitoringa i procjene nekretnina. Učestvovao je u brojnim projektima u Crnoj Gori koji su sprovedeni od strane humanitarnih i međunarodnih organizacija (Danish refugee council, CHF, USAID). Zadnjih 15 godina u bankarskom sektoru na rukovodećim mjestima u odjeljenjima za upravljanje imovinom i procjenu nepokretnosti. U zadnjih nekoliko godina učestvovao u izradi više stotina procjena i kontroli više hiljada procjena u banci.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima