Sertifikacija REV Sertifikacija – Proljeće 2022
Datum 27.05.2022.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 200€ za članove
Rok za prijavu je 01.09.2022.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Priznati evropski procjenjivač (Recognised European Valuer) REV da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 18.04.2022. – zadnji rok za predaju dva izvještaja i sve neophodne dokumentacije, uz potvrdu o izmirenju administrativnih troškova.

  Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) postaviti (aploudovti) na naš sajt. Kada dobijete informaciju od Instituta da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste postavili (aploudovali) na sajt treba lično donijeti u kancelariju Instituta, ili poslati poštom na adresu: Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.

  Prijave koje pristignu nakon ovog datuma smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati!

 • 13.05.2022. – Pozivanje kandidata na REV intervju.

  Na REV Intervju pozivaju se samo kandidati koji su urednom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i kriterijume REV sertifikacione komisije. REV intervju podrazumijeva odbranu izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju.

  REV intervju će se održati krajem maja, u Edukativnom centru IOPCG, o čemu će  kandidati koji ispune sve uslove biti na vrijeme obaviješteni.

*****

Podsjećamo da su uslovi za dobijanje REV statusa sljedeći:

 1. da kandidat ima status člana IOPCG-a i izmirene troškove članarine za tekuću godinu;
 2. da ima dokaz o pohađanju REV intervjua pred komisijom IOPCG i pozitivno mišljenje komisije (dobija se mejlom ako kandidat ispuni sve uslove i bude pozvan);
 3. da ima dokaz o zahtjevanom broju godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama i radu na procjenama nekretnina (informacije su u brošuri “Kako postići REV status”– pogledati tačku 2.2.);
 4. da ima dokaz da je u poslednje dvije godine izvršio (i da mogu da prikažu listu) najmanje 20 samostalno urađenih procjena nekretnina, koje su izvedene u skladu sa EVS, i na kojima su bili odgovorni procjenjivač;
 5. da ima dva reprezentativna izvještaja o procjeni nekretnina izvršenih u tekućoj godini, uz preduzete neophodne mjere zaštite podataka o klijentu;
 6. da ima dokaz o kontinuiranoj edukaciji, kroz program koji na godišnjem nivopu sadrži najmanje 20 sati relevantne kontinuirane edukacije, odobrene od strane IOPCG;
 7. da ima dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za procjene nekretnina;
 8. da ima potpisanu izjavu o prihvatanju Kodeksa etike IOPCG, Etičkog kodeksa TEGoVA,  EVS i izjavu da postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procjene nekretnina u Crnoj Gori;
 9. da ima dokaz da se upoznao sa sadržajem TEGoVA brošure „How to attain REV status“, dostupne na www.tegova.org i dokaz da se upoznao sa tekstom „Kako postići REV status“.

P.S. Sve izvještaje koji se šalju (aploaduju na sajt Instituta), potrebno nasloviti na sljedeći način: Ime i prezime, mjesec i godina izrade izvještaja, grad predmetne nepokretnosti, skraćeni naziv predmetne nepokretnosti i vremenska odrednica dostavljanja izvještaja Institutu.

Primjeri:

 • Za zemljište: Petar Petrovic_03_2022_PG_Z_Proljece 2022
 • Za poslovni kompleks: Petar Petrovic_03_2022_PG_PK_Proljece 2022
 • Za hotel: Petar Petrovic_03_2022_PG_H_Proljece 2022
 • Za kuću: Petar Petrovic_03_2022_PG_K_Proljece 2022
 • Za poslovnu zgradu: Petar Petrovic_03_2022_PG_PZ_Proljece 2022

Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
07.06.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
25.04.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
21.04.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
20.04.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
18.04.2023.
Procjena nekretnina
Radionica
Podgorica, online
23.03.2023.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima