Sertifikacija REV Sertifikacija – Proljeće 2022
Datum 27.05.2022.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 200€ za članove
Rok za prijavu je 01.09.2022.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Priznati evropski procjenjivač (Recognised European Valuer) REV da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 18.04.2022. – zadnji rok za predaju dva izvještaja i sve neophodne dokumentacije, uz potvrdu o izmirenju administrativnih troškova.

  Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) postaviti (aploudovti) na naš sajt. Kada dobijete informaciju od Instituta da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste postavili (aploudovali) na sajt treba lično donijeti u kancelariju Instituta, ili poslati poštom na adresu: Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.

  Prijave koje pristignu nakon ovog datuma smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati!

 • 13.05.2022. – Pozivanje kandidata na REV intervju.

  Na REV Intervju pozivaju se samo kandidati koji su urednom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i kriterijume REV sertifikacione komisije. REV intervju podrazumijeva odbranu izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju.

  REV intervju će se održati krajem maja, u Edukativnom centru IOPCG, o čemu će  kandidati koji ispune sve uslove biti na vrijeme obaviješteni.

*****

Podsjećamo da su uslovi za dobijanje REV statusa sljedeći:

 1. da kandidat ima status člana IOPCG-a i izmirene troškove članarine za tekuću godinu;
 2. da ima dokaz o pohađanju REV intervjua pred komisijom IOPCG i pozitivno mišljenje komisije (dobija se mejlom ako kandidat ispuni sve uslove i bude pozvan);
 3. da ima dokaz o zahtjevanom broju godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama i radu na procjenama nekretnina (informacije su u brošuri “Kako postići REV status”– pogledati tačku 2.2.);
 4. da ima dokaz da je u poslednje dvije godine izvršio (i da mogu da prikažu listu) najmanje 20 samostalno urađenih procjena nekretnina, koje su izvedene u skladu sa EVS, i na kojima su bili odgovorni procjenjivač;
 5. da ima dva reprezentativna izvještaja o procjeni nekretnina izvršenih u tekućoj godini, uz preduzete neophodne mjere zaštite podataka o klijentu;
 6. da ima dokaz o kontinuiranoj edukaciji, kroz program koji na godišnjem nivopu sadrži najmanje 20 sati relevantne kontinuirane edukacije, odobrene od strane IOPCG;
 7. da ima dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za procjene nekretnina;
 8. da ima potpisanu izjavu o prihvatanju Kodeksa etike IOPCG, Etičkog kodeksa TEGoVA,  EVS i izjavu da postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procjene nekretnina u Crnoj Gori;
 9. da ima dokaz da se upoznao sa sadržajem TEGoVA brošure „How to attain REV status“, dostupne na www.tegova.org i dokaz da se upoznao sa tekstom „Kako postići REV status“.

P.S. Sve izvještaje koji se šalju (aploaduju na sajt Instituta), potrebno nasloviti na sljedeći način: Ime i prezime, mjesec i godina izrade izvještaja, grad predmetne nepokretnosti, skraćeni naziv predmetne nepokretnosti i vremenska odrednica dostavljanja izvještaja Institutu.

Primjeri:

 • Za zemljište: Petar Petrovic_03_2022_PG_Z_Proljece 2022
 • Za poslovni kompleks: Petar Petrovic_03_2022_PG_PK_Proljece 2022
 • Za hotel: Petar Petrovic_03_2022_PG_H_Proljece 2022
 • Za kuću: Petar Petrovic_03_2022_PG_K_Proljece 2022
 • Za poslovnu zgradu: Petar Petrovic_03_2022_PG_PZ_Proljece 2022

Posljednje aktuelnosti
Obuka
Podgorica, online
17.03.2023.
Obuka
Podgorica, online
11.03.2023.
Procjena nekretnina
Obuka
Podgorica, online
05.03.2023.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Okrugli sto
Hotel Ramada, Podgorica
17.12.2022.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima