Sertifikacija PS Sertifikacija – Proljeće 2022
Datum 30.05.2022.
Lokacija IOPCG edukativni centar
ul. Miloša Obilića S/2BStari aerodrom, Podgorica
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 50€ za članove
Rok za prijavu je 11.04.2022.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Procjenjivač saradnik da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

  • 11.04.2022. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na naš sajt. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste upload-ovali na IOPCG sajt donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.
  • 30.05.2022. – Sastanak Komisije za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Na ovom sastanku se donosi odluka o dodjeljivanju statusa Procjenjivač saradnik prijavljenim kandidatima ili njihovom eventualnom odbijanju usljed neispunjenja kriterijuma. Datum koji je naznačen je okviran, a sastanak će svakako biti u danima između 25. maja i 5. juna.

Kategorije za sertifikat Procjenjivača saradnika nekretnina (PS-N)

Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procjenu nekretnine, treba da pokaže Institutu da on/ona:

  1. ima dokaz o uspješno završenoj obuci po programu koju priznaje Institut;
  2. preda tri izvještaja o tri različite procjene vrijednosti neketnina koje je samostalno uradio shodno EVS/IVS;
  3. održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  4. Ispunjava dalje zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

P.S. Sve izvještaje koji se šalju tj. upload-uju na sajt Instituta je potrebno imenovati na sljedeći način: Ime i prezime_Mjesec i godina izrade izvještaja_Grad predmetne nepokretnosti_Skraćeni naziv predmetne nepokretnosti_Proljeće 2022

Posljednje aktuelnosti
Obuka
Podgorica, online
17.03.2023.
Obuka
Podgorica, online
11.03.2023.
Procjena nekretnina
Obuka
Podgorica, online
05.03.2023.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Okrugli sto
Hotel Ramada, Podgorica
17.12.2022.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima