Sertifikacija PS Sertifikacija – Jesen 2021
Datum 25.11.2021.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 50€ za članove
Rok za prijavu je 11.10.2021.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Procjenjivač saradnik da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

  • 11.10.2021. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na našem sajtu. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste dostavili donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.
  • 25.11.2021. – Sastanak Komisije za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Na ovom sastanku se donosi odluka o dodjeljivanju statusa Procjenjivač saradnik prijavljenim kandidatima ili njihovom eventualnom odbijanju usljed neispunjenja kriterijuma. Datum koji je naznačen je okviran, a sastanak će svakako biti u nedelji između 22. i 28. novembra.

Kategorije za sertifikat Procjenjivača saradnika nekretnina (PS-N)

Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procjenu nekretnine, treba da pokaže Institutu da on/ona:

  1. ima dokaz o uspješno završenoj obuci po programu koju priznaje Institut;
  2. preda tri izvještaja o tri različite procjene vrijednosti neketnina koje je samostalno uradio shodno EVS/IVS;
  3. održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 5 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  4. Ispunjava dalje zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima