Webinar Program Evropa SAD i Procjena vrijednosti imovine
Datum 23.02.2022. 17h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.02.2022.
Istekao je rok za prijavu

Tematski sadržaj webinara:

  • Koncept Evropa sada
  • Izmjene propisa: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o privrednim društvima, Zakon o radu, Zakon o reprogramu poreskog potraživanja
  • Nove poreske stope i njihova praktična primjena (Excel modeli)
  • Uticaj reformi na procjenu vrijednosti imovine

Cilj webinara: Upoznavanje sa efektima reformskog paketa Evropa sada na procjenu vrijednosti imovine.

Kome je namijenjen: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, procjenjivačima vrijednosti kapitala, procjenjivačima vrijednosti opreme, finansijskim analitičarima, ekonomistima i svim praktičarima u oblasti procjene vrijednosti imovine. 

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 23.02.2022.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima