Webinar Program Evropa SAD i Procjena vrijednosti imovine
Datum 23.02.2022. 17h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.02.2022.
Istekao je rok za prijavu

Tematski sadržaj webinara:

  • Koncept Evropa sada
  • Izmjene propisa: Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o poreskoj administraciji, Zakon o porezu na dobit pravnih lica, Zakon o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o privrednim društvima, Zakon o radu, Zakon o reprogramu poreskog potraživanja
  • Nove poreske stope i njihova praktična primjena (Excel modeli)
  • Uticaj reformi na procjenu vrijednosti imovine

Cilj webinara: Upoznavanje sa efektima reformskog paketa Evropa sada na procjenu vrijednosti imovine.

Kome je namijenjen: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, procjenjivačima vrijednosti kapitala, procjenjivačima vrijednosti opreme, finansijskim analitičarima, ekonomistima i svim praktičarima u oblasti procjene vrijednosti imovine. 

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 23.02.2022.”

Prof. dr Dragoljub Janković
Prof. dr Dragoljub Janković je iskusni procjenjivač Kapitala, član i vođa sekcije Kapitala u okviru Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.Od septembra 2007 do februara 2017. godine je bio predavač, prodekan i dekan na Fakultetu za poslovne studije "Montenegro Business School" Univerziteta Mediteran u Podgorici.Od februara 2017 do septembra 2020. godine je bio savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore i to savjetnik za ekonomske politike i finansijski sistem.Ima decenijsko iskustvo u oblasti bankarstva i procjenjivanja.Trenutno radi kao finansijski analitičar i procjenjivač Kapitala ali i kao predavač na mnogobrojnim obukama i seminarima/webinarima u zemlji.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima