Webinar Procjena nepokretnosti za poreske svrhe
Datum 30.09.2021. 17.30
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 60€ za članove 80€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 30.09.2021.
Istekao je rok za prijavu

Koju metodologiju koristiti kod procjene vrijednosti nepokretnosti u poreske svrhe, koju osnovu vrijednosti odabrati i od čega to zavisi, glavne su teme koje će se obraditi kroz niz primjera iz prakse.

Cilj webinara: Upoznavanje polaznika sa zakonskim (Zakon o porezu na nepokretnost, Zakon o porezu na promet nepokretnosti, Zakon o računovodstvu…) i podzakonskim aktima (Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji iz 2021, Pravilnik o metodologiji procjene vrijednosti iz 2018) koji regulišu procjenu nepokretnosti u svrhu oporezivanja, radi njhovog pravilnog razumijevanja, tumačenja i primjene.

Kome je namijenjen: procjenjivačima vrijednosti nekretnina, sudskim vještacima, zaposlenim u organima lokalne uprave nadležnim za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, sudijama, privrednim subjektima, računovođama i revizorima. 

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 30.09.2021.”

mr Sanja Radović, REV, OP, dipl. inž. građ.
mr Sanja Radović OP, REV, predsjednica Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, sa 20 godina iskustva na poslovima procjene vrijednosti nekretnina za različite svrhe procjene (hipotekarnih kredita, finansijskog izvještavanja, statusnih promjena firmi, transakcija, eksproprijacije, oporezivanja, sudskih vještačenja….). Po zanimanju je diplomirani građevinski inženjer i magistar ekonomskih nauka. Osnivač je i direktor konsultantske firme DREAMY d.o.o. u Podgorici. Posjeduje međunarodni sertifikat za procjenu imovine (REV), sertifikat Ovlašćenog procjenjivača za procjenu vrijednosti nekretnina, državne licence za projektovanje, reviziju, nadzor i rukovođenje građenja. Stalni je sudskih vještak u oblasti građevinarstva i procjene vrijednosti nepokretnosti
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima