Webinar Praktična primjena zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Datum 23.04.2021. 17h
Lokacija Online, putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 70€ za članove 90€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.04.2021.
Istekao je rok za prijavu

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), su u odnosu na prethodna zakonska rješenja uvedene novine, prvenstveno u kategorizaciji planskih dokumenata.  Ovim zakonom se takođe uređuje legalizacija bespravnih objekata.

U ovom predavanju će biti riječi o planskim dokumentima koji se primjenjuju do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore koji je uveden kao nova kategorija. Takođe, biće riječi o načinu određivanja statusa nepokretnosti u okviru važećih Planova, sa aspekta načina i uslova izgradnje objekata kao i legalizacije bespravnih.  U okviru predavanja će biti grafički prikazani karakteristični primjeri.  

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Pohađanje predavanja donosi 3 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima