Webinar Praktična primjena zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Datum 23.04.2021. 17h
Lokacija Online, putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 70€ za članove 90€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 23.04.2021.
Istekao je rok za prijavu

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020), su u odnosu na prethodna zakonska rješenja uvedene novine, prvenstveno u kategorizaciji planskih dokumenata.  Ovim zakonom se takođe uređuje legalizacija bespravnih objekata.

U ovom predavanju će biti riječi o planskim dokumentima koji se primjenjuju do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore koji je uveden kao nova kategorija. Takođe, biće riječi o načinu određivanja statusa nepokretnosti u okviru važećih Planova, sa aspekta načina i uslova izgradnje objekata kao i legalizacije bespravnih.  U okviru predavanja će biti grafički prikazani karakteristični primjeri.  

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Pohađanje predavanja donosi 3 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata.

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Sertifikacija
20.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima