Webinar Praktična primjena zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 2022
Datum 01.12.2022. 17:30h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 01.12.2022.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

(“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020. i 086/22 od 03.08.2022.)

  • Vrste planskih dokumenata sa osvrtom na stepen realizacije Zakona u ovoj oblasti.
  • Primjena planskih dokumenata sa osvrtom na trenutno stanje nedostupnosti Registra planske dokumentacije.
  • Stepen realizacije Zakona u segmentu legalizacije bespravnih objekata.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

Važnosti preciznog utvrđivanja karakteristitika određene nekretnine koji utiču na njenu vrijednost sa aspekta:

  • planom definisanih parametara i
  • statusa u smislu legalnosti.

Cilj webinara: 

U ovom predavanju će biti riječi o rezultatima koje je trebalo ostvariti primjenom Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kroz analizu stanja u oblasti izrade i donošenja planske dokumentacije kao i procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Cilj ovog predavanja je analiza načina određivanja statusa nepokretnosti u okviru važećih Planova, sa aspekta uslova izgradnje kao i legalizacije bespravnih objekata.  

U okviru predavanja će biti grafički prikazani karakteristični primjeri.  

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima,
  • Zaposlenim u državnim i opštinskim organima čija je nadležnost sprovođenje planskih dokumenata.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 1.12.2022.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, putem Zoom aplikacije
15.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
08.02.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
Online, Zoom aplikacija
06.02.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima