Webinar Praktična primjena zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 2022
Datum 01.12.2022. 17:30h
Lokacija Online putem ZOOM aplikacije
KPE bodovi
3
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 01.12.2022.
Istekao je rok za prijavu

Program webinara:

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata

(“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020. i 086/22 od 03.08.2022.)

  • Vrste planskih dokumenata sa osvrtom na stepen realizacije Zakona u ovoj oblasti.
  • Primjena planskih dokumenata sa osvrtom na trenutno stanje nedostupnosti Registra planske dokumentacije.
  • Stepen realizacije Zakona u segmentu legalizacije bespravnih objekata.

Webinar pruža odgovore na pitanja:

Važnosti preciznog utvrđivanja karakteristitika određene nekretnine koji utiču na njenu vrijednost sa aspekta:

  • planom definisanih parametara i
  • statusa u smislu legalnosti.

Cilj webinara: 

U ovom predavanju će biti riječi o rezultatima koje je trebalo ostvariti primjenom Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kroz analizu stanja u oblasti izrade i donošenja planske dokumentacije kao i procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Cilj ovog predavanja je analiza načina određivanja statusa nepokretnosti u okviru važećih Planova, sa aspekta uslova izgradnje kao i legalizacije bespravnih objekata.  

U okviru predavanja će biti grafički prikazani karakteristični primjeri.  

Kome je namijenjen: 

  • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina,
  • Sudskim vještacima,
  • Zaposlenim u državnim i opštinskim organima čija je nadležnost sprovođenje planskih dokumenata.

Nakon predavanja planirana je otvorena interaktivna diskusija na ovu temu.

Uplate vršiti na IOPCG žiro račun: 510-71395-31, sa naznakom svrhe plaćanja “Webinar 1.12.2022.”

Tamara Vučević, dipl. ing arh.
Kao odgovorni projektant i planer, učestvovala je u izradi strateških planova i rukovodila izradom brojnih regulacionih planskih dokumenata. U Sekretarijatu za urbanizam i građevinarstvo opštine Podgorica i Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje doo Podgorica, rukovodila je odjeljenjima za urbanizam i građevinarstvo. Stalni je sudski vještak za oblast arhitekture i urbanizma.
Posljednje aktuelnosti
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Procjena nekretnina
Sertifikacija
Podgorica
16.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima