Sertifikacija OP Sertifikacija – Proljeće 2023
Datum 09.06.2023.
Lokacija IOPCG edukativni centar
ul. Miloša Obilića S/2BStari aerodrom, Podgorica; kao i online
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 100€ za članove
Rok za prijavu je 10.04.2023.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Ovlašćeni procjenjivač da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 10.4.2023. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na naš sajt. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste upload-ovali na IOPCG sajt donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.

 • 5.6.-9.6.2023. – Intervju – odbrana izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Datum koji je naznačen je okviran, svakako će biti u danima između 5. i 9. juna, o čemu će svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biti na vrijeme obaviješteni.


Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača nekretnina (OP-N)

 1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u  procjeni imovine; 
  b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;
 1. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju nekretnina;
  b) je preduzelo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta

 2. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu nekretnina treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 6 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 4 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina;
  b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 20 procjena nekretnina u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 20 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjavaju ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

P.S. Sve izvještaje koji se šalju tj. upload-uju na sajt Instituta je potrebno imenovati na sljedeći način: Ime i prezime_Mjesec i godina izrade izvještaja_Grad predmetne nepokretnosti_Skraćeni naziv predmetne nepokretnosti_Proljeće 2023

Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima