Sertifikacija OP Sertifikacija – Proljeće 2022
Datum 30.05.2022.
Lokacija IOPCG EDU CENTAR, Ul. Miloša Obilića S/2B
Oblast djelatnosti
Procjena nekretnina
Kotizacija 100€ za članove
Rok za prijavu je 11.04.2022.
Istekao je rok za prijavu

Pozivamo sve zainteresovane članove/ice koji/e zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Ovlašćeni procjenjivač da se prijave shodno sljedećim rokovima i zahtjevima:

 • 11.04.2022. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Dokaze o ispunjenosti uslova (uredno popunjenu dokumentaciju i izvještaje) upload-ujete na naš sajt. Kada Institut javi da je prijava bila uspješna, svu dokumentaciju koju ste upload-ovali na IOPCG sajt donosite lično u kancelariju Instituta ili šaljete poštom na adresu Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica.
 • 30.05.2022. – Intervju – odbrana izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije. Datum koji je naznačen je okviran, svakako će biti u danima između 25. maja i 5. juna, o čemu će svi kandidati koji budu ispunjavali uslove biti na vrijeme obaviješteni.


Kategorije za sertifikat Ovlašćenog procjenjivača nekretnina (OP-N)

 1. Kandidat koji ima priznatu univerzitetsku diplomu ili postdiplomsku diplomu ili drugi sertifikat koji je relevantan za procjenu imovine treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 3 godine profesionalnog iskustva u  procjeni imovine; 
  b) je preuzeo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava i ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;
 1. Kandidat sa univerzitetskom odnosno postdiplomskom diplomom ili profesionalnim kvalifikacijama, koji se smatraju relevantnim za nekretnine ali nisu iz kategorije broj 1, treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa imovinom od kojih 3 godine moraju sadržati profesionalno iskustvo u vrednovanju nekretnina;
  b) je preduzelo/la i može da prikaže najmanje 15 pismenih procjena nepokretnosti u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjava ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

 2. Kandidat koji ne posjeduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procjenu nekretnina treba da pokaže Institutu da on/ona:
  a) posjeduje 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 6 godina moraju uključiti profesionalno iskustvo na procjenama nekretnina;
  b) izvršili su i mogu da prikažu listu od najmanje 15 procjena nekretnina u poslednje dvije godine;
  c) održava doživotno učenje kroz program koji sadrži najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  d) ispunjavaju ostale zahtjeve koji se mogu smatrati odgovarajućim od strane Instituta;

Kompetencije IOPCG procjenjivača se ogledaju u posjedovanju:

• Vještina analiziranja, istraživanja i rješavanja problema.
• Vještina komuniciranja i slušanja.
• Vještina u tehnologiji izrade procjene.
• Poznavanje upravljanja projektom.
• Sposobnost donošenja profesionalnog suda /mišljenje.

P.S. Sve izvještaje koji se šalju tj. upload-uju na sajt Instituta je potrebno imenovati na sljedeći način: Ime i prezime_Mjesec i godina izrade izvještaja_Grad predmetne nepokretnosti_Skraćeni naziv predmetne nepokretnosti_Proljeće 2022

Posljednje aktuelnosti
Obuka
Podgorica, online
17.03.2023.
Obuka
Podgorica, online
11.03.2023.
Procjena nekretnina
Obuka
Podgorica, online
05.03.2023.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Okrugli sto
Hotel Ramada, Podgorica
17.12.2022.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima