Webinar ISRCG Poreska radionica
Datum 02.09.2021. Četvrtak - 2. septembar i petak 3. septembar sa početkom u 10h oba dana
Lokacija Online putem ZOOM platforme
KPE bodovi
6
Procjena nekretnina
Kotizacija 80€ za članove 100€ za ostale zainteresovane
Rok za prijavu je 02.09.2021.
Istekao je rok za prijavu

I DAN – 02.09.2021.

POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

 1. Uvid u praktičnu primjenu nepreciznih Odredbi
 2. Problemi u svakodnevnom poslovanju i moguća rješenja

10:00

Zoran Vukićević (Ovlašćeni računovođa i Poreski savjetnik)

 • Nulta stopa (za diplomate) Ispravka odbitka ulaznog PDV-a

11:00

Svetlana Dobrović i Svetlana Vukićević, UPiC

 • PDV u građevinarstvu
 • Mjesto prometa usluga
 • Povraćaj PDV-a u ino prometu Ostalo

POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA

 1. Najčešći izazovi u praksi
 2. Najnovije promjene zakona i promjena obrazaca u praksi

13:00

Svetlana Dobrović i Svetlana Vukićević, UPiC

 • Oporezivanje zakupnina
 • Prihodi od kapitala i kapitalna dobit

II DAN – 03.09.2021.

ODLOŽENI POREZ

 1. Bolje razumijevanje odloženog poreza i njegove primjene

10:00

Prof. dr Dejan Popović

 • Pregled problema i nekonzistencija u obračunavanju odloženog poreza

POREZ NA DOBIT

 1. Uvid u praktičnu primjenu i pronalaženje najadekvatnijih rješenja

11:00

Dragana Varagić i Miroslav Marković, EY

 • Pregled poreskih propisa o podnošenju poreskog bilansa i poreske prijave i njihova praktična primena

11:30

Dragana Varagić i Miroslav Marković, EY

 • Optimizacija poreskog bilansa vašeg preduzeća

12:00

Dragana Varagić i Miroslav Marković, EY

 • Iskazivanje kapitalnog dobitka i gubitka

POREZ NA NEPOKRETNOSTI

 1. Šta je bitno znati u primjeni ovog zakona

13:00

mr Sanja Radović, IOPCG

 • Osnovica za određivanje ovog poreza i ko je određuje

AKCIZE

 1. Novine i izazovi u primjeni

13:30

Ivan Laković i Mileva Prelević, UPiC

 • Online predaja zahtjeva za povrat dijela akciza

Šta ću biti u mogućnosti da uradim nakon ove radionice?

 1. Moći ćete da identifikujete oblasti rizika u sopstvenoj djelatnosti;
 2. Steći ćete praktične vještine u predaji poreskih prijava
 3. Diskusijom u vezi sa praksom imate mogućnost pronalaženja i primjene konkretnih rešenja

Više informacija možete naći na sajtu Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Posljednje aktuelnosti
Procjena nekretnina
Seminar
Podgorica
19.07.2024.
Seminar
Podgorica
05.07.2024.
Obavještenje
Obavještenje
Procjena nekretnina
Sertifikacija
22.04.2024.
Procjena nekretnina
Webinar
23.04.2024.
Procjena nekretnina
Online radionica
Online, putem Zoom aplikacije
12.03.2024.
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima