Prijava za pristupanje pravnih lica u članstvo
Institutu Ovlašćenih Procjenjivača Crne Gore
Podaci o pravnom licu
Podaci o kontakt osobi

Izjavljujem da ću poštovati obaveze članstva, Statut, Kodeks profesionalne etike, nacionalne i međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, kao i druge akte Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.

Takođe izjavljujem da su svi podaci dati u ovoj prijavi tačni i vjerodostojni.

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima