Prijava za pristupanje pravnih lica u članstvo
Institutu Ovlašćenih Procjenjivača Crne Gore

Poštovani/a,

Dobrodošli u sekciju za registraciju budućih članova, pravnih lica u Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore. Kako biste pokrenuli zahtjev i uspješno postali član (pravno lice) IOPCG-a neophodno je da popunite sve tražene informacije niže u poljima koji su za to predviđeni. Kada ih popunite dobićete popunjeni prijavni formular F1.1 (Prijava za pristupanje članstvu IOPCG) koji ćete odštampati i potpisati. Nakon toga potpišete formular F13 (Izjava o poštovanju Etičkog kodeksa) skenirate potpisani F13 i uploadujete ga na sajtu.

Kada ste popunili sva tražena polja i upload-ovali svu traženu dokumentaciju otpočeli ste proces registracije. Upravni odbor Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore odlučuje o prijemu pravnih lica u članstvo. Kada Institut primi kompletnu prijavnu dokumentaciju na prvoj narednoj sjednici UO-a, isti donosi odluku o prijemu pravnog lica u članstvo. Ukoliko UO da pozitivno mišljenje pravno lice postaje član IOPCG-a. O čemu kontakt osoba pravnog lica dobija informaciju putem mejla, ali i notifikaciju na IOPCG websajtu.

Potrebno je da, pored elektronske verzije dokumentacije na sajtu, imamo i original dokumenta. Kada pravno lice pošalje dokumentaciju elektronski na sajtu i kada mu IOPCG odgovori da je ista u redu tek onda pravno lice šalje dokumentaciju u papiru. Original dokumenta pravno lice može poslati poštom na adresu Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore: Bulevar Ivana Crnojevića 65, 81000 Podgorica, Crna Gora ili doći lično do IOPCG kancelarije kako bi se upoznao sa sekretarijatom.

Unaprijed se radujemo svakom novom članu – pravnom licu!

Podaci o pravnom licu
Format telefona: +382 ## ### ###
Podaci o kontakt osobi
Format telefona: +382 ## ### ###
Format telefona: +382 ## ### ###
Da li ste saglasni da budete u registru članova na IOPCG sajtu?
Izjavljujem da ću poštovati obaveze članstva, Statut, Kodeks profesionalne etike, nacionalne i međunarodne standarde za procjenu vrijednosti, kao i druge akte Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.
Svi podaci koje sam dao/dala na sajtu su tačni i saglasan/na sam da se podaci o meni koriste u skladu sa Politikom privatnosti, a sve u cilju kako bi IOPCG pružio što kvalitetniju uslugu.
Prijava se šalje, molimo Vas da sačekate...
Budite u toku sa najnovijim dešavanjima