Prevod – “Evropski standardi za procjenu vrijednosti – EVS 2020” IX crnogorsko izdanje

pogledaj unutra
Procjena nekretnina
Cijena: 80€, za članove 40€

Knjigu Evropskih standarda procjenjivanja – EVS 2020 možete platiti gotovinom u IOPCG kancelariji ili elektronski, uplatom na broj IOPCG žiro-računa: 510-71395-31, nakon čega knjigu možete preuzeti u kancelariji Instituta, na adresi Bulevar Ivana Crnojevića 65 u Podgorici.

Više informacija i detalja mogu se dobiti putem telefona (020) 634 114, mob: 067 017 741, e-mail: info@iopcg.me

Poruči publikaciju

Iz štampe je izašao prevod devetog izdanja knjige “Evropski standardi za procjenu vrijednosti – EVS 2020” na našem jeziku, u izdanju Instituta ovlašćenih procjenjivača Crne Gore.

Deveto izdanje EVS 2020 poboljšava evropsku praksu procjenjivanja:

  • Većom jasnoćom ključnog koncepta tržišne vrijednosti, otklanjajući nedostatke koje su se javile u raznim jezičkim verzijama zakona Evropske Unije;
  • Zajedničkim evropskim izvještajem o vrednovanju stambene imovine;
  • Procjenom energetske efikasnosti nadograđene na standardi nivo;
  • Novim smjernicama i informativnim radovima o temama od stvarnog interesa za procjenjivače;
  • Pojašnjenjem uloge naprednih statističkih modela u skladu sa novim smjernicama Evropskog bankarskog tijela (EBA);
  • Sveobuhvatnim pristupom metodologiji vrednovanja, uključujući detaljno izlaganje ključnih koncepata kao što su prinosni pristup i amortizovani troškovi zamjene;
  • Jedinstvenom i značajnim prikazom zakonodavstva Evropske unije i procjene imovine koji omogućava procjenjivačima da bolje razumiju koliko se regulatorno okruženje za nekretnine zasniva na zakonima Evropske unije, a podjednako je dragocjen i za evropske i nacionalne nadzorne vlasti, kreatore politika i naučne radnike.

Evropski standardi procjene imovine su dizajnirani u uvjerenju da profesija procjene vrijednosti mora biti svjesna stvarne dodatne vrijednosti koju procjena kvaliteta donosi na tržištima i u društvo i da klijentima i vlastima omogući razumijevanje kako je procjenjivač dostigao utvrđivanje vrijednosti.

Zakon o računovodstvu Crne Gore iz 2016. godine prepoznaje EVS kao nezaobilazni standard u primjeni kod procjene vrijednosti imovine za potrebe finansijskog izvještavanja.
 
Evropska centralna banaka je u svom Asset Quality Review (Pregledu kvaliteta sredstava) dala primat EVS u odnosu na sve ostale standarde za procjenu kolaterala banaka, te predstavlja nezaobilazan standard u procjeni nekretnina u svrhu davanja zajma.

Budite u toku sa najnovijim dešavanjima