Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

REGISTAR IOPCG ČLANOVA


 

 

Registar IOPCG sertifikovanih procjenjivača se nalazi ovdje REg sert proc

 

REV - Priznati evropski procjenjivač   OP - Ovlašćeni procjenjivač   PS - Procjenjivač saradnik

 
IOPCG(Hons) - Počasni član

 

  Ime i prezime

Sertifikat

Sudski vještak

Grad

Kontakt

mr Sanja Radović 
dipl. inž. građ.

mr. ekonomskih nauka 

REV

OP

Sudski 
vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy69924 + '\'>'+addy_text69924+'<\/a>'; //-->

Sonja Ivanović 
dipl. inž. građ.

REV
OP

Sudski vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy30711 + '\'>'+addy_text30711+'<\/a>'; //-->

Perunika-Đina Kokić 
dipl. inž. građ.

REV
OP

Sudski vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy15220 + '\'>'+addy_text15220+'<\/a>'; //-->

Vesna Doderović 
dipl. inž. arh.

REV
OP

Sudski vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy2851 + '\'>'+addy_text2851+'<\/a>'; //-->

  Dragana Mrkela 
  dipl. inž. građ.

REV

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy80759 + '\'>'+addy_text80759+'<\/a>'; //-->

  prof. dr Maurizio D'Amato

  počasni član

REV

IOPCG (Hons)

 

BARI (IT)

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy99468 + '\'>'+addy_text99468+'<\/a>'; //-->

 Ana Mijušković  
  dipl. inž. građ.

OP

Sudski 
vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy59321 + '\'>'+addy_text59321+'<\/a>'; //-->

Dejan Šinik 
dipl. inž. građ.

OP

Sudski
vještak

HN

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy67655 + '\'>'+addy_text67655+'<\/a>'; //-->

prof. dr Dragoljub Janković

dr. ekonomskih nauka 

OP

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy81662 + '\'>'+addy_text81662+'<\/a>'; //-->

Hanja Dedijer Radinović

dipl. inž. građ.

OP

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy81549 + '\'>'+addy_text81549+'<\/a>'; //-->

mr Lidija Martinović 
dipl. ekonomista,

mr. ekonomskih nauka

OP

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy45770 + '\'>'+addy_text45770+'<\/a>'; //-->

mr Omer Mrkišić
dipl. ekonomista

OP

Sudski
vještak

PG

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy65568 + '\'>'+addy_text65568+'<\/a>'; //-->

Sonja Jeremić 
dipl. inž. građ.

OP

Sudski vještak

BR

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy20555 + '\'>'+addy_text20555+'<\/a>'; //-->

Marijana Radosavović 
spec. app.

OP

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy44745 + '\'>'+addy_text44745+'<\/a>'; //-->

prof. dr Zoran Todorović 

dr. ekonomskih nauka 

OP

Sudski vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy17349 + '\'>'+addy_text17349+'<\/a>'; //-->

Branka Ostojić 
dipl. inž. građ.

PS

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy6559 + '\'>'+addy_text6559+'<\/a>'; //-->

Mirza Redžepagić 

dipl. ekonomista

PS

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy82706 + '\'>'+addy_text82706+'<\/a>'; //-->

Sanja Raičković Lukšić
dipl. inž. građ.

PS

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

prof. dr Miloš Knežević

počasni član

IOPCG (Hons)

 

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy33733 + '\'>'+addy_text33733+'<\/a>'; //-->

prof. dr Nenad Ivanišević

počasni član

IOPCG (Hons)

Sudski vještak (Srbija)

BG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy8468 + '\'>'+addy_text8468+'<\/a>'; //-->

  Aleksandar Vukićević  
  
dipl. inž. mašinstva

  

BR

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy7963 + '\'>'+addy_text7963+'<\/a>'; //-->

  Ana Todorović  
  
spec. sci. arh.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Andreja Mugoša
  
spec. sci. arh.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy47915 + '\'>'+addy_text47915+'<\/a>'; //-->

  Andjela Pejović
  
spec. sci. arh.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy28588 + '\'>'+addy_text28588+'<\/a>'; //-->

  Boris Mašanović  
  
dipl. inž. građ.

 

Sudski
vještak

PG/CT

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy38042 + '\'>'+addy_text38042+'<\/a>'; //-->

Borisav Sandić 
pravni tehničar

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Danilo Janković 
spec. sci. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dragan Krstić 
VSS

  

BP

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Dušan Savićević 

  Inžinjer politehnike

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy74277 + '\'>'+addy_text74277+'<\/a>'; //-->

  Ivan Dašić 

  dipl. ekonomista

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy87387 + '\'>'+addy_text87387+'<\/a>'; //-->

  Ivan Mijović 

  dipl. inž. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy42729 + '\'>'+addy_text42729+'<\/a>'; //-->

  Ivana Milović 

  dipl. inž. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy43128 + '\'>'+addy_text43128+'<\/a>'; //-->

Ivana Vukčević 
dipl. inž. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy93575 + '\'>'+addy_text93575+'<\/a>'; //-->

Ivana Vukićević 
dipl. fil.

  

BR

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy7612 + '\'>'+addy_text7612+'<\/a>'; //-->

Jovan Vojinović 
dipl. pravnik

  

BR

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy66636 + '\'>'+addy_text66636+'<\/a>'; //-->

Ljiljana Šćepanović Bošković 
dipl. ekonomista

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy79417 + '\'>'+addy_text79417+'<\/a>'; //-->

Milan Joksimović 
dipl. ekonomista

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy77536 + '\'>'+addy_text77536+'<\/a>'; //-->

Mina Novaković
spec. app. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nevena Nikčević 
dipl. inž. građ.

  

NK

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy97346 + '\'>'+addy_text97346+'<\/a>'; //-->

Nina Ćulafić 
dipl. inž. građ.

  

PG

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy94637 + '\'>'+addy_text94637+'<\/a>'; //-->

Rajka Velimirović 
dipl. inž. građ.

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy80386 + '\'>'+addy_text80386+'<\/a>'; //-->

Slavoljub Todorović 
dipl. inž. geologije i rudarstva

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy78105 + '\'>'+addy_text78105+'<\/a>'; //-->

Vido Dabanović

dipl. inž. mašinstva

  

BR

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy94104 + '\'>'+addy_text94104+'<\/a>'; //-->

Vinko Marniković 
dipl.oec

 

Sudski
vještak

UL

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy39707 + '\'>'+addy_text39707+'<\/a>'; //-->

Vladimir Mračević

dipl. ekonomista

  

HN

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy45760 + '\'>'+addy_text45760+'<\/a>'; //-->

Vladan Martić

dipl. ekonomista

  

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy75766 + '\'>'+addy_text75766+'<\/a>'; //-->

Vlatko Daković

dipl. inž. elektrotehnike

  

NK

   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy21256 + '\'>'+addy_text21256+'<\/a>'; //-->

Zdravko Milosavljević

dipl. inž. geodezije

  

BP

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy91529 + '\'>'+addy_text91529+'<\/a>'; //-->

Zorica  Ilić-Mračević

dipl. inž. arh. i specijalista za urbanu obnovu

  

HN

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy41333 + '\'>'+addy_text41333+'<\/a>'; //-->

Željka Vukadinović 
dipl. inž. građ.

 

Sudski vještak

PG

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." data-mce-' + path + '\'' + prefix + ':' + addy41811 + '\'>'+addy_text41811+'<\/a>'; //-->

 

 Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo

Osnovna dokumentacija

  Dokumentacija.PRIKAŽI

Samo za članove IOPCG-a

 IOPCG info.PRIKAŽI