Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

KAKO POSTIĆI REV STATUS


 

Pozivamo sve zainteresovane članove IOPCG-a koji do sada nijesu aplicirali za REV sertifikat, a imaju ispunjene uslove, da se prijave putem email-a na  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  najkasnije do 25.02.2019.g. i pošalju dokumentaciju i izvještaje o procjeni i podmire sve troškove najkasnije do 18.03.2019.g.

 

Uslovi za dobijanje REV statusa su sledeći:

1)        da ima status člana IOPCG-a i izmirene troškove članarine za tekuću godinu;

2)        da ima dokaz o pohađanju REV intervjua pred komisijom IOPCG-a i pozitivnim mišljenjem komisije;

3)        da ima dokaz o zahtjevanom broju godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama i na procjenama nekretnina;

4)        da ima dokaz da su izvršili  i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno uradjenih procjena nekretnina koje su izvedene u skladu sa EVS i na kojima su bili odgovorni procjenjivač, u poslednje dvije godine;

5)        da ima dva reprezentativna  izvršena o procjeni nekretnina izvršenih u tekućoj godini uz preduzete mjere zaštite podataka o Klijentu;

6)        da ima dokaz o kontinuiranoj edukaciji  kroz program koji sadrži najmanje 20  sati godišnje relevantne kontinuirane edukacije, odobrene od strane IOPCG-a;

7)        da ima dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za procjene nekretnina;

8)        da ima potpisanu izjavu o prihvatanju Kodeksa etike IOPCG-a, Etičkog kodeksa TEGoVA,  EVS i izjavu da postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procjene nekretnina u Crnoj Gori;

9)        da ima dokaz da se upoznao sa sadržajem TEGoVA  brošure „How to attain REV status“ na www.tegova.org i dokaz da se upoznao sa tekstom „Kako postići REV status“.

 

Za detaljnije informacije obratite se na telefon 020 634 114 ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo


 TEGoVA logo   

 

Zahtjev za dobijanje statusa REV može podnijetii aktivni procjenjivač nekretnina, član IOPCG-a, koji zadovoljava kriterijume i zahtjeve postavljene od ove organizacije. Brošuru "Kako postići REV" u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje.

 

IOPCG ima status akreditovanog člana TEGoVA (AMA- Awarding Member Association) i autorizovan je da dodeljuje REV status tako što je dokazao da raspolaže efektivnim sistemom kvaliteta koji su garant da pojedini podnosioci zahtjeva ispunjavaju potrebne uslove.

 

IOPCG ocjenjuje pojedinačnog podnosioca zahtjeva za dobijanje REV statusa kako bi utvrdilo da li ispunjava zahtjeve postavljene od strane TEGoVA da može da koristi slova oznake REV (Recognized European Valuer – Priznati evropski procjenjivač).

 

Jednom odobrenu REV oznaku procjenjivač može da koristi pet godina, posle čega status mora da se obnovi.

 

 

REV – Recognised European Valuer

Priznati evropski procjenjivač


Status REV je znak visokog profesionalnog renomea u procjeni nekretnina koji međunarodnim i crnogorskim klijentima, korisnicima izveštaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenjivača koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse.

 

 


 

22. april 2017.g. 

 

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG) je prva Crnogorska asocijacija koja je akreditovana od Evropske grupacije procjenjivača TEGoVA - The European Group of Valuers’ Associations da dodjeljuje zvanje “Priznati evropski procjenjivač “ (Recognised European Valuer – REV) procjenjivačima nekretnina u Crnoj Gori.

 

 

Chris Grzesik TEGoVA

 

 

TEGoVA Belgrade 2017 K S 2

 

Krzysztof Grzesik REV, Chairman of TEGoVA in congratulating IOPCG for achieving the status of an REV awarding member association said:


“This is a very important and prestigious award in the world of real estate valuation and  should certainly speed up  the development of a highly qualified and proficient valuation profession in Montenegro eager to practice in accordance with European Valuation Standards“

 

 

Krzysztof Grzesik REV, predsjednik TEGoVA, u svojoj čestitci IOPCG-u za dobijanje statusa ovlašćene asocijacije da dodjeljuje REV (Awarding Member Association – AMA), je izjavio:

“Ovo je veoma važano i prestižno priznanje u domenu procjene nekretnina koji će sigurno ubrzati razvoj procjenjivačke profesije visokog kvaliteta i vještine u Crnoj Gori u saglasnosti sa Evropskim standardima za procjenu vrijednosti (EVS)”

  

 

TEGoVA skupština, Beograd, 22. april 2017. 

 

Za sve informacije obratite se IOPCG sekretarijatu:

Email:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel: (020) 634 114


  Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo

         

 

Osnovna dokumentacija

  Dokumentacija.PRIKAŽI

Samo za članove IOPCG-a

 IOPCG info.PRIKAŽI