Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

SERTIFIKACIJA


 

20.02.2020.

Pozivamo sve zainteresovane IOPCG članove koji zadovoljavaju uslove za sticanje statusa Ovlašćeni procjenjivač (OP)* ili Procjenjivač saradnik (PS)** da se prijave shodno sledećim rokovima i zahtjevima:

 

Rokovi

 

23.03.2020. – krajnji rok za onlajn prijavu za sertifikaciju (poslati mejl prijave);

 

06.04.2020. – zadnji rok za predaju 3 izvještaja, kao i sve neophodne uredno popunjene dokumentacije i podmirenih troškova. Poželjno je da kandidati ranije pošalju izvještaje, kako bi imali vremena da ih unaprijede na osnovu komentara Komisije za sertifikaciju, ukoliko se to bude zahtjevalo;

 

30.05.2020. - Intervju – odbrana izvještaja o procjeni pred Komisijom za sertifikaciju, za one kandidate koji su svom dokumentacijom i predatim izvještajima ispunili sve uslove i zadovoljili kriterijume sertifikacione Komisije.

 

 

*Ovlašćeni procjenjivač (OP)  u oblasti procjene vrijednosti nekretnina mora:

 • posjedovati znanje i profesionalno iskustvo u teoriji i praksi procjene, uključujući primjenu evropskih standarda procjene (EVS) ili nekih drugih ekvivalentnih standarda procjene priznatih od strane TEGoVA i primjenu nacinalnih standarda i propisa koji su zakonom obavezujući.
 • Posjeduje  priznato univezitetsko obrazovanje ili diplomu pozdiplomskih/doktorskih studija ili profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za nekretnine, ali nema profesionalnu kvalifikaciju / diplomu relevantnu za nekretnine priznatu od TEGoVA koji pored toga:
  1. posjeduje 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine mora sadržati profesionalno iskustvo u procjeni nekretnina.
  2. pohađali edukativni program IOPCG-a i / ili edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara IOPCG-ovim i uspješno položili ispit;
  3. izvršili i mogu da prikažu listu od najmanje 15 pismenih procjena nekretnina u poslednje 2 godine;
  4. posjeduje najmanje 10 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CDP) koji se nadgleda i odobrava od strane IOPCG;
  5. prihvati Kodeks profesionalne etike IOPCG i TEGoVA i standarde procjene koji su prihvaćeni od ovih organizacija (u prilogu);
  6. ispunjava dodatne uslove koje postavlja IOPCG ili TEGoVA, a smatraju ih prikladnim.

*** Za potrebe svojih članova, IOPCG organizuje obuke po planu i programu koji donosi ovlašćeni organ IOPCG, a koje su koncipirane tako da zadovolje Minimum zahtjeva za obrazovanjem TEGoVA (Minimum Educational Requirements - MER). 

 

 

**Procjenjivač saradnik (PS) u oblasti procjene vrijednosti nekretnina mora:

 • posjedovati znanje u teoriji procjene i imati sposobnost njene primjene u praksi, uključujući primjenu evropskih standarda procjene (EVS) ili nekih drugih ekvivalentnih standarda procjene priznatih od strane TEGoVA i primjenu nacinalnih standarda i propisa koji su zakonom obavezujući

 • da posjeduje  priznato univezitetsko obrazovanje ili diplomu pozdiplomskih/doktorskih studija relevantnih za nekretnine ili profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za nekretnine, koji pored toga:

a) ispunjava minimalne uslove za edukacijom koje postavlja TEGoVA (MER)***;

b) prihvati Kodeks profesionalne etike IOPCG i TEGoVA i standarde procjene koji su prihvaćeni od ovih organizacija (u prilogu);

c) ispunjava dodatne uslove koje postavlja IOPCG, a smatraju ih prikladnim.

 

 

Za detaljnije informacije obratite se na telefon 020 634 114 / 067 017 741 ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo

 


 

REg sert proc

 

IOPCG dodjeljuje odgovarajući status profesionalno obučenim procjenjivačima u Crnoj Gori koji posjeduju relevantno iskustvo u procjenjivanju vrijednosti imovine i koji kvalitet svog znanja konstantno inoviraju i unapređuju kroz kontinuiranu edukaciju.

Registar sertifikovanih procjenjivača


Ovlašćeni procjenjivač (OP)
 IOPCG je status koji se dodjeljuje procjenjivačima sa iskustvom u profesionalnom bavljenju procjenom vrijednosti nekretnina/kompanija/biznisa, koji su sposobni da se samostalno i kvalitetno bave procjenjivačkom profesijom, a ispunjavaju uslove definisane u postupku sertifikacije članova.

Procjenjivač saradnik (PS) IOPCG je status koji se dodjeljuje procjenjivačima koji su imali iskustva u poslovanju sa imovinom i koji su uspješno prošli IOPCG obuku, ali, zbog nedovoljnog iskustva u profesionalnom bavljenju procjenom vrijednosti, tim poslom se mogu baviti u saradnji sa ovlašćenim/licenciranim procjenjivačem.

IOPCG šema sertifikacije članstva

IOPCG šema 2016

 

REV – Recognised European Valuer
Priznati evropski procjenjivač

 

REV Logo.jpg

Status REV je znak visokog profesionalnog renomea u procjeni nekretnina koji međunarodnim i crnogorskim klijentima, korisnicima izveštaja procjene nekretnina, ukazuje na kvalifikovanog procjenjivača koji je dosljedan visokim evropskim standardima prakse. Opširnije

 

Za detaljnije informacije obratite se na telefon 020 634 114 ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo