Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English

Evropski procjenjivač - European ValuerEuropan Valuer Banner - small


Nova TEGoVA-ina publikacija "Evropski procjenjivač" zamjenjuje dosadašnji "REV žurnal".

 

Dok je predhodni žurnal imao uspješne 3 godina u cirkulaciji, vrijeme je da se krene dalje s nečim što bolje predstavlja TEGoVA-u kao organizaciju sa članstvom od 63 udruženja koje broji oko 70 000 procjenjivača iz više od 34 zemalje. Sa nedavno predstavljenim programom TEGoVA Residential Valuer (TRV) izvrsnosti u procjeni stambenih objekata, i već dobro razvijenim programom Priznatog Evropskog Procjenjivača (REV), može se reći da je TEGoVA istinski glas procjenjivača vrijednosti nekretnina u Evropi.

John Roberts
Urednik, "Evropski procjenjivač"/ European Valuer

 

Najnovije izdanje:

European Valuer - April 2018 - Issue n° 11

 

Predhodna izdanja:

European Valuer - January 2018 - Issue n° 10

European Valuer - October 2017 - Issue n° 9

European Valuer - July 2017 - Issue n° 8 

European Valuer - April 2017 - Issue n° 7

European Valuer - February 2017 - Issue n° 6

European Valuer - October 2016 - Issue n° 5

European Valuer - July 2016 - Issue n° 4

European Valuer - April 2016 - Issue n° 3

European Valuer - January 2016 - Issue n° 2

European Valuer - October 2015 - Issue n° 1

Journal of the Recognised European Valuer - April 2015 - Issue n° 11

Journal of the Recognised European Valuer - January 2015 - Issue n° 10

Journal of the Recognised European Valuer - October 2014 - Issue n° 9

Journal of the Recognised European Valuer - July 2014 - Issue n° 8

Journal of the Recognised European Valuer - May 2014 - Issue n° 7

Journal of the Recognised European Valuer - January 2014 - Issue n° 6

Journal of the Recognised European Valuer - October 2013 - Issue n° 5

Journal of the Recognised European Valuer - July 2013 - Issue n° 4

Journal of the Recognised European Valuer - April 2013 - Issue n° 3

Journal of the Recognised European Valuer - January 2013 - Issue n° 2

Journal of the Recognised European Valuer - September 2012 - Issue n° 1

Osnovna dokumentacija

  Dokumentacija.PRIKAŽI

Samo za članove IOPCG-a

 IOPCG info.PRIKAŽI