Institut ovlašćenjih procjenjivača Crne Gore

Serbian English


KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA


 

KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA DO KRAJA 2019 GODINE 

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, organizovaće nekoliko seminara u okviru kontinuirane profesionalne edukacije do kraja 2019. godine. 

Okviran program seminara Vam predstavljamo u sledećoj tabeli:

R.BR.

TEMA

DATUM

MJESTO ODRŽAVANJA

PREDAVAČ

DOGAĐAJ

CPD

1.

EVROPSKO RANGIRANJE IMOVINE I TRŽIŠTA

28.09.2019

Zavisno od broja učesnika

Dragana Mrkela REV

Seminar

2

2.

INVESTICIONE NEKRETNINE - primjena MRS40 kod procjene vrijednosti nekretnina

25.10.2019

Zavisno od broja učesnika

Prof. dr Zoran Todorović, OP-K

Seminar

4

3.

KALKULATIVNI ELEMENTI

29.11.2019

Zavisno od broja učesnika

Prof. dr Miloš Knežević IOPCG (Hons)

Seminar

3

4.

PREDNOVOGODIŠNJI RAZGOVORI - OKRUGLI STO

21.12.2019

Zavisno od broja učesnika

Mr Sanja Radović - mediator

Okrugli sto

2

UKUPNO:

11


U cilju održavanja kvaliteta seminara broj mjesta je ograničen. Prvenstvo imaju prvoprijavljeni.

Više informacija i detalja oćekujte svakog mjeseca neposredno prije svakog seminara što putem mejla, što ovdje na sajtu!


SEMINAR: KALKULATIVNI ELEMENTI CIJENA U GRAĐEVINARSTVU

29 NOVEMBAR 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

Miloš

Predavač: Prof. dr Miloš Knežević, Građevinski Fakultet, Univerziteta Crne Gore

KALKULATIVNI ELEMENTI CIJENA U GRAĐEVINARSTVU

Fokus predavanja je na kalkulativnim elementima cijena u građevinarstvu. Predavanje će obuhvatiti način kalkulacije i analize cijena materijala, mehanizacije, radne snage i režijskih troškova. Biće objašnjeno normiranje i predmjer i predračun radova.

Pohađanje predavanja 28. septembra donosi 3 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI 40 - INVESTICIONE NEKRETNINE

25 OKTOBAR 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

download

Predavač: Prof. dr Zoran Todorović, OR, OP-K

MRS 40 - INVESTICIONE NEKRETNINE

EVROPSKO RANGIRANJE IMOVINE I TRŽIŠTA

Imajući u vidu da se Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFRS) i Međunarodni standardi procjene (IVS) neprestano mijenjaju, a da je njihova upotreba od presudnog značaja za procjenu vrijednosti, poželjno je da profesionalni procjenjivači budu upoznati sa njihovim zahtjevima. Prethodno se naročito odnosi na situacije kada je profesionalni procjenjivač angažovan na procjeni vrijednsoti imovine, čiji će izvještaj biti upotrijevljen za potrebe finansijskog izvještavanja.

 

CILJ: Semianr ima za cilj da se učesnici upoznaju sa osnovnim zahtjevima koje Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja predviđaju da budu ispinjeni, pri procjeni vrijednosti imovine i sastavljanju finansijskih izvještaja. 

Pohađanje predavanja 25. oktobra donosi 4 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: EVROPSKO RANGIRANJE IMOVINE I TRŽIŠTA

28 SEPTEMBAR 2019, 11:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

Slika Dragana

Predavač: Dragana Mrkela, REV, "ENI Montenegro",

EVROPSKO RANGIRANJE IMOVINE I TRŽIŠTA

Fokus predavanja je na upoznavanju sa PaM sistemom rangiranja i mjerenja izloženosti riziku pružalaca finansijskih usluga ili investitora u nekretnine. Upoznavanje sa Evropskim rangiranjem imovine i tržišta je osmišljeno kako bi se postiglo standardizovano mjerenje kvaliteta imovine na njihovim relevantnim tržištima. Pristup je zasnovan na tržišnoj vrijednosti imovine, odnosno utvrđuje se vrijednost imovine na osnovu razumne procjene buduće utrživosti imovine uzimajući u obzir njene dugoročne održive aspekte, uobičajene uslove i uslove na lokalnom tržištu, trenutnu upotrebu i alternativne odgovarajuće upotrebe imovine. Standard odnosno harmonizacija pravila se zahtjeva i Bazelskim principima, tako da je usvajanje preporučljivo sa više aspekata, gdje se kod Evropskog rangiranja imovine i tržišta ocjenjuju 4 ključna elementa: Tržište, Lokacija, Nekretnine i Novčani tok.

Pohađanje predavanja 28. septembra donosi 2 CPD boda u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: DISKONTNA STOPA KAO JEDAN OD KLJUČNIH PARAMETARA U PRIMJENI PRINOSNE METODE KOD PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

7 JUN 2019, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR, 17H

Predavač: Prof. dr Dragoljub Janković, OP-KAPITAL

2019-05-23 15 46 14-Flajer za seminar.pdf - Adobe Acrobat Pro

Bodovi: 5 CPD

Način rada: potrebno je donijeti laptop, Microsoft Excel

Lokacija: IOPCG Edukativni centar, Ulica Miloša Obilića S/2B, Stari Aerodrom, 81000 Podgorica

Kliknite iznad da preuzmete agendu sa prijavnim formularom.


 

OBUKA: MS EXCEL - NAPREDNE TEHNIKE EXCEL-A ZA PROCJENJIVAČE

Datum:

ČETVRTAK 11 APRIL 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)

ČETVRTAK 4 APRIL 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)

Predavač: Željko Popović, Bobot

 

2019-03-21 18 54 44-IOPCG obuka - Excel za procjenjivace 04.04.2019.pdf SECURED - Adobe Acrobat Pr

MS Excel je jedan od najvažnijih alata za procjenjivače. Zbog toga nastavljamo seriju obuka za primjenu Excel-a u svakodnevnom radu procjenjivača. Ova obuka se odnosi na napredne tehnike Excel-a koje će vam omogućiti:

 • Da se jednostavno snalazite sa tabelama koje dobijate od drugih
 • Da povezujete podatke iz više tabela kreirajući nove
 • Efiasno analizirate dobijene podatke korišćenjem Pivot tabela

Bodovi: 2 CPD

Način rada: potrebno je donijeti laptop, Microsoft Excel

Lokacija: IOPCG Edukativni centar, Miloša Oblića S/2B, Stari aerodrom, 81000 Podgorica

Kliknite iznad na fotografiju da preuzmete Agendu sa prijavnim formularom.


 

OBUKA: MS EXCEL - PRIMJENA U SVAKODNEVNOM RADU ZA PROCJENJIVAČE

Datum:

SRIJEDA 10 APRIL 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)
SRIJEDA 3 APRIL 2019, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)

Predavač: Željko Popović, Bobot

2019-03-21 18 56 38-IOPCG obuka - Excel za procjenjivace 03.04.2019.pdf SECURED - Adobe Acrobat Pr

MS Excel je jedan od najvažnijih alata za procjenjivače. Zbog toga smo za vas pripremili specijalnu obuku, gdje ćete za samo 3 sata saznati:

 • Koje su najbolje prakse za unos, analizu i prikazivanje podataka u izvještajima
 • Koji su „trikovi i cake“ za brži i tačniji rad
 • Kako ga najčešće koriste procjenjivači

Bodovi: 2 CPD

Način rada: potrebno je donijeti laptop, Microsoft Excel

Lokacija: IOPCG Edukativni centar, Miloša Oblića S/2B, Stari aerodrom, 81000 Podgorica

Kliknite iznad na fotografiju da preuzmete Agendu sa prijavnim formularom.


 

SEMINAR: PRIKAZ SLUČAJEVA VREDNOVANJA HOTELSKIH INDUSTRIJA U CRNOJ GORI

29 MART 2019, 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

prof. dr Rade Ratkovic IOPCG

Predavač: Profesor dr. Rade Ratković, Fakultet za biznis i turizam, Budva

SPECIFIČNOSTI VREDNOVANJA HOTELSKOG BIZNISA

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG) u saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam iz Budve (Fbt), organizuje seriju predavanja o specifičnosti vrednovanja hotelskog biznisa. Treći u nizu seminar je vezan za sljedeću temu: Prikaz slučajeva vrednovanja hotelskih industrija u Crnoj Gori

Fokus predavanja je na analizi sistema vrednovanja hotelskih nekretnina i hotelskog biznisa u sklopu procesa vlasničke i upravljaćke transformacije tokom 90-ih godina prošlog vijeka. Prikazaće se par slučajeva procjene hotelskih nekretnina, kao sastavnih djelova elaborata o vlasničkom i upravljačkom restrukturiranju i uticaja tih procjena na poslovne transakcije u procesu privatizacije. Na radionici će se pokrenuti debata o učincima i dometima provođenih promjena u preduzetničkoj strukturi turizma Crne Gore.

Pohađanje predavanja 29. marta donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja - od ideje do realizacije (II dio)

23 FEBRUAR 2019, 12:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

Fotografija 1 

Predavač: mr Strahinja Pavlović, Asset & Property Management, REAM d.o.o. Podgorica

Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja - od ideje do realizacije (II dio)

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG), organizuje seriju predavanja o investicionim projektima za objekte kolektivnog stanovanja. Prvi u nizu seminar je vezan za sljedeću temu: Od ideje do realizacije (II dio)

Prvi dio predavanja vezan za investicione projekte za objekte kolektivnog stanovanja je obuhvatio širi prikaz socioloških, ekonomskih i tržišnih kretanja, važećih zakonskih procedura, rizika koji prate investiciju, sa isticanjem prednosti i nedostataka investicija u objekte kolektivnog stanovanja. Drugi dio predavanja će se bazirati na predstavljanju analize tržišta nekretnina - potražnje i ponude stambenih jedinica u kolektivnim stambenim objektima na tržištu, ali i ponude i potražnje zemljišta koja su namijenjena izgradnji kolektivnih stambenih objekata. Kroz predavanje će biti predstavljena mogućnost formiranja jednostavne, individualne baze podataka, uz korišćenje prostih tabela koje ne zahtijevaju napredna računarska znanja, a i te kako mogu da pojednostave i unaprijede rad procjenjivača, konsultanata u realizaciji investicionih projekata, kao i agencija koje se bave prometom nepokretnosti. Sistematičan i odgovoran pristup analizi tržišta nepokretnosti koja spada u pripremnu fazu investicionog projekta, kada se donose najvažnije odluke i prave ključne uštede, smanjuje rizik i povećava uspješnost realizacije investicionog projekta, te mu s toga treba posvetiti posebnu pažnju.

Pohađanje predavanja 23. februara donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA DO KRAJA 2018 GODINE 

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore, organizovaće nekoliko seminara u okviru kontinuirane profesionalne edukacije do kraja 2018. godine. 

Okviran program seminara Vam predstavljamo u sledećoj tabeli:

R.BR.

TEMA

DATUM

MJESTO ODRŽAVANJA

PREDAVAČ

DOGAĐAJ

CPD

1.

EVS & IVS standardi u kontekstu nacionalnog zakonodavstva - procjena vrijednosti nekretnina u Crnoj Gori

28.09.2018

Privredna Komora Crne Gore - PKCG

Mr Sanja Radović,

OP, REV

Seminar

4

2.

USALI sistem

27.10.2018

IOPCG Edu centar

Prof. dr Rade Ratkovič

Seminar

3

3.

Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja – od ideje do realizacije (I dio)

16.11.2018

IOPCG Edu centar

Mr Strahinja Pavlović

Seminar

3

4.

Prednovogodišnji razgovori - Primjena pravilnika o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine ("Sl. list CG", br. 64/2018)

22.12.2018

IOPCG Edu centar

Mr Sanja Radović - mediator

Okrugli sto

2

UKUPNO:

12


U cilju održavanja kvaliteta seminara broj mjesta je ograničen. Prvenstvo imaju prvoprijavljeni.

Više informacija i detalja oćekujte svakog mjeseca neposredno prije svakog seminara što putem mejla, što ovdje na sajtu!


 

SEMINAR: Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja - od ideje do realizacije (I dio)

16 NOVEMBAR 2018, 17:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

Fotografija 1

Predavač: mr Strahinja Pavlović, Asset & Property Management, REAM d.o.o. Podgorica

Investicioni projekti za objekte kolektivnog stanovanja - od ideje do realizacije (I dio)

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG), organizuje seriju predavanja o investicionim projektima za objekte kolektivnog stanovanja. Prvi u nizu seminar je vezan za sljedeću temu: Od ideje do realizacije (I dio)

Nakon izuzetno niske aktivnosti od sredine osamdesetih pa skoro do kraja devedesetih godina prošlog vijeka, posljednjih dvadeset godina u Crnoj Gori postoji kontinuitet investicija u izgradnju objekata kolektivnog stanovanja. Na intezitet gradnje su posebno uticale strane investicije u oblasti stanogradnje i prije svega demografska kretanja u Crnoj Gori, što je pratio i porast bruto društvenog proizvoda. Objekti kolektivnog stanovanja pružaju mogućnost širokog odabira visine, načina i brzine realizacije investicije, te su zbog toga izuzetno popularni u preduzetničkoj praksi u Crnoj Gori. Cilj predavanja je da se istaknu činjenice koje su od značaja za realizaciju investicija u kolektivne stambene objekte kao što su analize socioloških, ekonomskih i tržišnih kretanja, važeće zakonske procedure, rizici koji prate investiciju, te prednosti i nedostaci investicija u objekte kolektivnog stanovanja. Utisak o brzoj i visokoj zaradi u investicijama kolektivnih stambenih objekata djeluje podsticajno za ljude sa manje iskustva da prihvate izazov i uđu u realizaciju investicije bez prethodno valjane pripreme i sa nedostatkom informacija i znanja. Činjenice od značaja za realizaciju investicije u kolektivne stambene objekte se u manjoj ili većoj preciznosti mogu materijalno iskazati kroz izračun troškova potrebnih za završetak investicionog ciklusa i pomoći u donošenju odluke o realizaciji investicije, a samim tim i minimizirati prateće rizike i isključiti potencijalne gubitke.

Pohađanje predavanja 16. novembra donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: USALI SISTEM

26 OKTOBAR 2018, 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

prof. dr Rade Ratkovic IOPCG

Predavač: Profesor dr. Rade Ratković, Fakultet za biznis i turizam, Budva

SPECIFIČNOSTI VRIJEDOVANJA HOTELSKOG BIZNISA

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore (IOPCG) u saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam iz Budve (Fbt), organizuje seriju predavanja o specifičnosti vrijednovanja hotelskog biznisa. Drugi u nizu seminar je vezan za sljedeću temu: USALI Sistem

Fokus predavanja je na upravljanju troškovima u hospitality industriji na osnovu Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI). To je jednoobrazni sistem obračuna u hotelsko-ugostiteljskoj industriji, koji propisuje standardizovane forme izvještavanja i klasifikuje račune za upućivanje pojedinaca u pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja. Izvještaji su pripremljeni tako da omogućavaju laku dijagnozu stanja ekonomije u hospitality industriji i turizmu i lako izvlačenje relevantnih analitičkih indikatora. Ovaj sistem je pouzdana osnova za procjenu prinosne vrijednosti hotelskih i restorantskih preduzeća.

Pohađanje predavanja 26. oktobra donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

SEMINAR: EVS & IVS standardi u kontekstu nacionalnog zakonodavstva - procjena vrijednosti nekretnina u Crnoj Gori

28 SEPTEMBAR 2018, 11:00H, PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE, PODGORICA

EVS 2016.ME IOPCGIVS 2017 cover

 

Predavač: mr Sanja Radović, OP REV, Predsjednica IOPCG

Uvodna riječ: Ivan Saveljić, potpredsjednik Privredne komore

                       Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu

                       Predrag Drecun, član savjeta Udruženja sudskih vještaka

 

Donošenjem Zakona o računovodstvu 2016. godine u Crnoj Gori je uvedena obaveza EVS ili IVS standarda u procjeni  vrijednosti nepokretnosti, kao i donošenja Pravilnika o metodama procjene vrijednosti imovine i kapitala.  Na seminaru će biti prezentovana praktična primjena navedenih standarda u polju procjene vrijednosti nekretnina, sa naglaskom na metodološki pristup procjeni, a sve u kontekstu novog zakonodavnog i regulatornog okvira u Crnoj Gori.

Pohađanje predavanja 28. septembra donosi 4 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu seminara možete preuzeti ovdje, a prijavni formular ovdje.


 

SEMINAR: KARAKTERISTIKE SAVREMENE HOTELSKE DJELATNOSTI

22 JUN 2018, 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA

prof. dr Rade Ratkovic IOPCG

Predavač: Profesor dr. Rade Ratković, Fakultet za biznis i turizam, Budva


SPECIFIČNOSTI VRJEDOVANJA HOTELSKOG BIZNISA

Institut ovlašćenih procjenjivača Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za biznis i turizam iz Budve, organizuje seruju predavanja o specifičnosti vrjednovanja hotelskog biznisa i to vezano za sljedeće teme:

 1. Karakteristika savremene hotelske djelatnosti – jun 2018
 2. USALI Sistem – septembar 2018
 3. Prikaz slučajeva vrjednovanja hotelskog biznisa – novembar /decembar 2018

Pohađanje predavanja 22. juna donosi 3 CPD bodova u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije (Continuing Professional Development – CPD) za sticanje i održavanje REV i IOPCG sertifikata. 

Agendu sa prijavnim formularom možete preuzeti ovdje.


 

OBUKA: MS EXCEL - PRIMJENA U SVAKODNEVNOM RADU ZA PROCJENJIVAČE

Tri termina:
25 MAJ 2018, 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA
18 MAJ 2018,
 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)
11 MAJ 2018,
 14:00H, IOPCG EDUKATIVNI CENTAR PODGORICA (sva mjesta popunjena)

Predavač: Željko Popović, Bobot

 

2018-04-27 15 44 37-IOPCG obuka - Excel za procenjivace.pdf - Adobe Acrobat Pro

 

MS Excel je jedan od najvažnijih alata za procjenjivače. Zbog toga smo za vas pripremili specijalnu obuku, gdje ćete za samo 3 sata saznati:

 

 • Koje su najbolje prakse za unos, analizu i prikazivanje podataka u izvještajima
 • Koji su „trikovi i cake“ za brži i tačniji rad
 • Kako ga najčešće koriste procjenjivači

Bodovi: 3 CPD

Način rada: potrebno je donijeti laptop, Microsoft Excel

Lokacija: IOPCG Edukativni centar, Miloša Oblića S/2B, Stari aerodrom, 81000 Podgorica

Kliknite iznad da preuzmete Agendu i Prijavu.


 

PROMOCIJA IVS MEĐUNARODNIH STANDARDA PROCJENE

21 MART 2018, AMFITEATAR UNIVERZITETA UDG PODGORICA

Nick Talbot, direktor IVSC

talbot   IVS 2017 cover

Predsjednica IOPCG Sanja Radović će učestvovati u Panel diskusiji "Stanje, perspektiva i razvoj procjenjivačke struke u Crnoj Gori".


 

SEMINAR: PRIMJENA PRINOSNE METODE KOD PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

17 MART 2018, GRADJEVINSKI FAKULTET PODGORICA, SALA 103

Predavač: Prof. dr Dragoljub Janković, OP

IOPCG seminar 17.03.2018

 

Bodovi: 5 CPD

Način rada: potrebno je donijeti laptop, Microsoft Excel

Lokacija: Gradjevinski fakultet, Sala 103, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Kliknite iznad da preuzmete flajer.


 

Program kontinuirane profesionalne edukacije za predhodne godine možete naći na IOPCG web stranici Dešavanja

 

Linkedin logo   facebook logo   Twitter logo